De regels voor cashontvangsten zijn sinds 1 januari strenger geworden. Die maatregel is een onderdeel van de gewijzigde antiwitwaswetgeving. Tot eind vorig jaar was een cashbetaling van meer dan 5000 euro voor de aankoop van een roerend goed niet meer mogelijk. Sinds begin dit jaar is die drempel verlaagd tot 3000 euro. Als een onroerend goed wordt verkocht, mag zelfs niets meer cash worden voldaan.

Een handelaar kan een factuur ook niet opsplitsen in meerdere facturen die onder 3000 euro blijven. Er is wel voorzien in een uitzondering. Als een voorschot van maximaal 10 procent van de totale prijs wordt betaald en het voorschot niet hoger dan 3000 euro is - dat is dus de maximale grens - dan mag de handelaar dat voorschot toch cash ontvangen. Passen we die regel toe op uw geval, dan heeft de handelaar dus gelijk. Een voorschot van 2000 euro op een totale factuur van 15.000 euro komt neer op een percentage van 13,33 procent - dus meer dan 10 procent van de totale prijs. De handelaar moet die weigeren. Een voorschot van 1500 euro kunt u wel cash betalen.

De handelaar heeft er alle belang bij die regels na te leven, anders riskeert hij een geldboete van maximaal 10 procent van het bedrag dat de handelaar cash ontvangen heeft. De ondernemer riskeert dus een boete van 350 euro bij een cashbetaling van 3500 euro op een factuur van 9000 euro. (JS)

De regels voor cashontvangsten zijn sinds 1 januari strenger geworden. Die maatregel is een onderdeel van de gewijzigde antiwitwaswetgeving. Tot eind vorig jaar was een cashbetaling van meer dan 5000 euro voor de aankoop van een roerend goed niet meer mogelijk. Sinds begin dit jaar is die drempel verlaagd tot 3000 euro. Als een onroerend goed wordt verkocht, mag zelfs niets meer cash worden voldaan. Een handelaar kan een factuur ook niet opsplitsen in meerdere facturen die onder 3000 euro blijven. Er is wel voorzien in een uitzondering. Als een voorschot van maximaal 10 procent van de totale prijs wordt betaald en het voorschot niet hoger dan 3000 euro is - dat is dus de maximale grens - dan mag de handelaar dat voorschot toch cash ontvangen. Passen we die regel toe op uw geval, dan heeft de handelaar dus gelijk. Een voorschot van 2000 euro op een totale factuur van 15.000 euro komt neer op een percentage van 13,33 procent - dus meer dan 10 procent van de totale prijs. De handelaar moet die weigeren. Een voorschot van 1500 euro kunt u wel cash betalen. De handelaar heeft er alle belang bij die regels na te leven, anders riskeert hij een geldboete van maximaal 10 procent van het bedrag dat de handelaar cash ontvangen heeft. De ondernemer riskeert dus een boete van 350 euro bij een cashbetaling van 3500 euro op een factuur van 9000 euro. (JS)