Na lange onderhandelingen over het lot van de Antwerpse Diamantbank zijn KBC en Yinren niet tot een consensus gekomen over de verkoop aan de Chinese groep. De grootbank zal nu de kredietdossiers en de activiteiten van ADB geleidelijk aan afbouwen.

"De Antwerpse Bank zal door middel van een fusie opgenomen worden in KBC Bank SA om op die manier de vermindering van de activiteiten vorm te geven", aldus de bank-verzekeraar.

"Indien een derde partij in de loop van het afbouwproces een valabel en aannemelijk voorstel zou formuleren om de activiteiten van ADB, haar kredietportefeuille of onderdelen hiervan te verwerven, zal KBC dat voorstel onderzoeken voor zover het niet leidt tot een bijkomende financiële last, past binnen de met Europa overeengekomen volledige desinvestering en aanvaardbaar is voor de Nationale Bank van België", luidt het.

Een deel van het personeel zal actief blijven bij de Antwerpse Diamantbank om toezicht te houden op de activiteiten. Het overige personeel zal zich voegen bij KBC. De bank-verzekeraar zal de buitenlandse werkzaamheden van ADB opschorten.

Een aantal buitenlandse medewerkers zullen ook ingezet worden om de reducerende activiteiten van ADB op de voet te volgen. Andere medewerkers in het buitenland zullen worden ontslagen. De ontslagprocedure zal in overeenstemming zijn met de sociale wetgeving van het land van tewerkstelling.

KBC liet vorig jaar in december weten dat ze de diamantbank zou verkopen aan de Chinese groep Yinren. Er deden al even geruchten de ronde dat er kink zat in de kabel bij de onderhandelingen tussen KBC en Yinren.

Yinren is een groep die actief is in diamentnijverheid, vastgoed en handel. (Belga/NS)

Na lange onderhandelingen over het lot van de Antwerpse Diamantbank zijn KBC en Yinren niet tot een consensus gekomen over de verkoop aan de Chinese groep. De grootbank zal nu de kredietdossiers en de activiteiten van ADB geleidelijk aan afbouwen. "De Antwerpse Bank zal door middel van een fusie opgenomen worden in KBC Bank SA om op die manier de vermindering van de activiteiten vorm te geven", aldus de bank-verzekeraar."Indien een derde partij in de loop van het afbouwproces een valabel en aannemelijk voorstel zou formuleren om de activiteiten van ADB, haar kredietportefeuille of onderdelen hiervan te verwerven, zal KBC dat voorstel onderzoeken voor zover het niet leidt tot een bijkomende financiële last, past binnen de met Europa overeengekomen volledige desinvestering en aanvaardbaar is voor de Nationale Bank van België", luidt het.Een deel van het personeel zal actief blijven bij de Antwerpse Diamantbank om toezicht te houden op de activiteiten. Het overige personeel zal zich voegen bij KBC. De bank-verzekeraar zal de buitenlandse werkzaamheden van ADB opschorten. Een aantal buitenlandse medewerkers zullen ook ingezet worden om de reducerende activiteiten van ADB op de voet te volgen. Andere medewerkers in het buitenland zullen worden ontslagen. De ontslagprocedure zal in overeenstemming zijn met de sociale wetgeving van het land van tewerkstelling. KBC liet vorig jaar in december weten dat ze de diamantbank zou verkopen aan de Chinese groep Yinren. Er deden al even geruchten de ronde dat er kink zat in de kabel bij de onderhandelingen tussen KBC en Yinren.Yinren is een groep die actief is in diamentnijverheid, vastgoed en handel. (Belga/NS)