Tegen juli 2012 zijn beleggingsinstrumenten pas vanaf een minimale inleg van 100.000 euro vrijgesteld van goedkeuring van het prospectus door de CBFA. Nu is dat nog 50.000 euro. De verstrenging staat in het Europees Publicatieblad van 11 december 2010 en komt er onder impuls van België.

Bij het begin van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie ijverden minister Didier Reynders (MR) en CBFA-voorzitter Jean-Paul Servais voor het optrekken van de minimumvoorwaarden voor vrijstelling van prospectusplicht.

Buiten Cyprus steunde geen enkele lidstaat het voorstel. Na serieus lobbywerk konden onze landgenoten de Europese Commissie over de streep trekken. Persoonlijk hadden zij graag de lat gelegd op 200.000 euro, maar ze moesten vrede nemen met de helft.

Zo kunnen problemen met zogenaamde 'life settlements' -- onlangs raakte Quality Investments in een fraudedossier betrokken -- vermeden worden.

Servais: "In mei 2010 kwam de CBFA tussenbeide om te verhinderen dat een verzekeraar doodsobligaties, verpakt in tak23-producten nog zou verkopen. Wij beschikken echter niet over de bevoegdheid om beleggingen met eenzelfde risico in instrumenten vanaf 51.000 euro aan toezicht te onderwerpen. Daar komt nu eindelijk verandering in. Wel moet de maatregel nog omgezet worden in nationale wetgeving."

Standaardbeleggingen

Eind vorig jaar keurde de regering de uitvoeringsbesluiten voor de hervorming van het toezicht op de financiële sector goed. In de komende maanden zal de Financial Services and Markets Authority (FSMA) -- de nieuwe naam van de CBFA -- zich onder meer toeleggen op de gedragsregels en de bescherming van de consumenten. Servais werkt aan een reglement dat de transparantie in de beleggingsproducten gevoelig verhoogt.

Servais: "Aangezien de FSMA niet kan optreden tegen risicovolle beleggingsproducten met een Europees paspoort, zullen we ons toeleggen op de controle van de financiële tussenpersonen. Ik besef dat dit niet bij iedereen populair zal zijn, maar na de financiële crisis moeten de beleggers beter beschermd worden. Nu wordt hen al te gemakkelijk het hoofd op hol gebracht met rendementen van 8 procent of meer, wat met de huidige rentevoeten onmogelijk is."

Het is de bedoeling dat de FSMA alleen nog maar standaardbeleggingen toelaat verkoop aan het groot publiek. Servais: "Dat ligt volledig in de lijn van het nieuwe beleid van de Britse toezichthouder (Financial Services Authority). Net als FSA-voorzitter Lord Adair Turner geven wij de voorkeur aan regulerend optreden in een vroeg stadium en overleg met de betrokken bedrijven. We willen ons ervan vergewissen dat nieuwe producten echt aan de noden van de klanten voldoen aan wie ze worden verkocht."

Eric Pompen

Tegen juli 2012 zijn beleggingsinstrumenten pas vanaf een minimale inleg van 100.000 euro vrijgesteld van goedkeuring van het prospectus door de CBFA. Nu is dat nog 50.000 euro. De verstrenging staat in het Europees Publicatieblad van 11 december 2010 en komt er onder impuls van België. Bij het begin van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie ijverden minister Didier Reynders (MR) en CBFA-voorzitter Jean-Paul Servais voor het optrekken van de minimumvoorwaarden voor vrijstelling van prospectusplicht. Buiten Cyprus steunde geen enkele lidstaat het voorstel. Na serieus lobbywerk konden onze landgenoten de Europese Commissie over de streep trekken. Persoonlijk hadden zij graag de lat gelegd op 200.000 euro, maar ze moesten vrede nemen met de helft. Zo kunnen problemen met zogenaamde 'life settlements' -- onlangs raakte Quality Investments in een fraudedossier betrokken -- vermeden worden. Servais: "In mei 2010 kwam de CBFA tussenbeide om te verhinderen dat een verzekeraar doodsobligaties, verpakt in tak23-producten nog zou verkopen. Wij beschikken echter niet over de bevoegdheid om beleggingen met eenzelfde risico in instrumenten vanaf 51.000 euro aan toezicht te onderwerpen. Daar komt nu eindelijk verandering in. Wel moet de maatregel nog omgezet worden in nationale wetgeving." Standaardbeleggingen Eind vorig jaar keurde de regering de uitvoeringsbesluiten voor de hervorming van het toezicht op de financiële sector goed. In de komende maanden zal de Financial Services and Markets Authority (FSMA) -- de nieuwe naam van de CBFA -- zich onder meer toeleggen op de gedragsregels en de bescherming van de consumenten. Servais werkt aan een reglement dat de transparantie in de beleggingsproducten gevoelig verhoogt. Servais: "Aangezien de FSMA niet kan optreden tegen risicovolle beleggingsproducten met een Europees paspoort, zullen we ons toeleggen op de controle van de financiële tussenpersonen. Ik besef dat dit niet bij iedereen populair zal zijn, maar na de financiële crisis moeten de beleggers beter beschermd worden. Nu wordt hen al te gemakkelijk het hoofd op hol gebracht met rendementen van 8 procent of meer, wat met de huidige rentevoeten onmogelijk is." Het is de bedoeling dat de FSMA alleen nog maar standaardbeleggingen toelaat verkoop aan het groot publiek. Servais: "Dat ligt volledig in de lijn van het nieuwe beleid van de Britse toezichthouder (Financial Services Authority). Net als FSA-voorzitter Lord Adair Turner geven wij de voorkeur aan regulerend optreden in een vroeg stadium en overleg met de betrokken bedrijven. We willen ons ervan vergewissen dat nieuwe producten echt aan de noden van de klanten voldoen aan wie ze worden verkocht." Eric Pompen