De Italiaanse economie is in het eerste kwartaal sterker gekrompen dan aanvankelijk werd aangenomen. Dat is een gevolg van de eerste daling van de exportcijfers in bijna 4 jaar, blijkt uit de definitieve berekeningen die het nationale statistiekbureau Istat bekendmaakte.

Het Italiaanse bbp is in het eerste kwartaal met 0,6 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. Bij een eerdere raming - op 15 mei - mikte het statistiekbureau op een krimp van 0,5 procent. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam het bbp in het eerste kwartaal af met 2,4 procent tegenover een eerder geraamde 2,3 procent.

Dat de Italiaanse economie forser is gekrompen dan verwacht, heeft te maken met de sterker dan verwachte terugval van de export en de lagere consumentenuitgaven. De export nam in het eerste kwartaal met 1,9 procent af, de eerste daling op kwartaalbasis sinds het tweede kwartaal van 2009.

Volgens prognoses van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling (OESO) krimpt de derde grootste economie van de eurozone dit jaar met 1,8 procent vooraleer het volgend jaar een lichte toename van het bbp - met 0,4 procent - zal optekenen. (Bloomberg/BO)

De Italiaanse economie is in het eerste kwartaal sterker gekrompen dan aanvankelijk werd aangenomen. Dat is een gevolg van de eerste daling van de exportcijfers in bijna 4 jaar, blijkt uit de definitieve berekeningen die het nationale statistiekbureau Istat bekendmaakte.Het Italiaanse bbp is in het eerste kwartaal met 0,6 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. Bij een eerdere raming - op 15 mei - mikte het statistiekbureau op een krimp van 0,5 procent. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam het bbp in het eerste kwartaal af met 2,4 procent tegenover een eerder geraamde 2,3 procent.Dat de Italiaanse economie forser is gekrompen dan verwacht, heeft te maken met de sterker dan verwachte terugval van de export en de lagere consumentenuitgaven. De export nam in het eerste kwartaal met 1,9 procent af, de eerste daling op kwartaalbasis sinds het tweede kwartaal van 2009. Volgens prognoses van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling (OESO) krimpt de derde grootste economie van de eurozone dit jaar met 1,8 procent vooraleer het volgend jaar een lichte toename van het bbp - met 0,4 procent - zal optekenen. (Bloomberg/BO)