Er zijn een aantal mogelijkheden om het inkomen te belasten. Als het gaat om een 'snelle' verkoop - binnen de vijf of acht jaar na de verwerving - dan is het inkomen belastbaar als een 'divers' inkomen en betaalt u respectievelijk 33 of 16,5 procent belastingen op de verkoopprijs. Gaat het om een 'speculatieve' verkoop - bijvoorbeeld als u specifiek mikt op kortetermijnwinst - dan betaalt u eveneens 33 procent belastingen.

In uitzonderlijke gevallen kan het inkomen gekwalificeerd worden als een beroepsinkomen, en betaalt u maximaal 50 procent belasting. Of dat zo is, hangt af van de feiten. Als u bijvoorbeeld uw beroepskennis gebruikt om een eigen onroerend goed te verkopen, meerdere keren onroerende goederen verkoopt op korte termijn, leningen afsluit om de aan- en verkopen te financieren, dan kan de fiscus oordelen dat het om een beroepsinkomen gaat. (JS)

Er zijn een aantal mogelijkheden om het inkomen te belasten. Als het gaat om een 'snelle' verkoop - binnen de vijf of acht jaar na de verwerving - dan is het inkomen belastbaar als een 'divers' inkomen en betaalt u respectievelijk 33 of 16,5 procent belastingen op de verkoopprijs. Gaat het om een 'speculatieve' verkoop - bijvoorbeeld als u specifiek mikt op kortetermijnwinst - dan betaalt u eveneens 33 procent belastingen. In uitzonderlijke gevallen kan het inkomen gekwalificeerd worden als een beroepsinkomen, en betaalt u maximaal 50 procent belasting. Of dat zo is, hangt af van de feiten. Als u bijvoorbeeld uw beroepskennis gebruikt om een eigen onroerend goed te verkopen, meerdere keren onroerende goederen verkoopt op korte termijn, leningen afsluit om de aan- en verkopen te financieren, dan kan de fiscus oordelen dat het om een beroepsinkomen gaat. (JS)