De prijsstijging werd gedragen door alle vijf productcategorieën. Vooral de energieprijzen - hogere aardolienoteringen - en de niet-bewerkte levensmiddelen (vooral groenten) - "omwille van de strenge winter" - waren op jaarbasis duurder.

Bij de energieprijzen is er wel een dubbele evolutie. Huisbrandolie en motorbrandstoffen werden op jaarbasis "fors duurder", gas en elektriciteit daalden in prijs. Al manifesteren naar het einde van het eerste kwartaal zich reeds de hogere olieprijzen.

De gemiddelde prijsbewegingen van de andere productgroepen zorgden voor een verdere daling van de onderliggende inflatie.

"Voor zowel diensten, bewerkte levensmiddelen als niet-industriële goederen stegen de prijzen, maar aan een trager tempo dan voorgaand.

Tussen januari en maart lag de inflatie in België iets hoger dan gemiddeld in Duitsland, Frankrijk en Nederland (1,0 procent).

"Opvallend is wel dat de prijzen voor niet-energetische industriële goederen (zoals boeken, kledij en toestellen) in ons land opnieuw sneller gestegen zijn dan bij de buren, een fenomeen dat al enkele jaren, zij het gradueel, aan de gang is."

Het INR hanteert de HICP om internationale vergelijkingen beter mogelijk te maken. De 'traditionele' nationale consumptieprijsindex eindigde in het eerste kwartaal op +1 procent. Voor de HICP worden prijsbewegingen van bepaalde producten of diensten verder uitgediept.

De prijsstijging werd gedragen door alle vijf productcategorieën. Vooral de energieprijzen - hogere aardolienoteringen - en de niet-bewerkte levensmiddelen (vooral groenten) - "omwille van de strenge winter" - waren op jaarbasis duurder. Bij de energieprijzen is er wel een dubbele evolutie. Huisbrandolie en motorbrandstoffen werden op jaarbasis "fors duurder", gas en elektriciteit daalden in prijs. Al manifesteren naar het einde van het eerste kwartaal zich reeds de hogere olieprijzen. De gemiddelde prijsbewegingen van de andere productgroepen zorgden voor een verdere daling van de onderliggende inflatie. "Voor zowel diensten, bewerkte levensmiddelen als niet-industriële goederen stegen de prijzen, maar aan een trager tempo dan voorgaand. Tussen januari en maart lag de inflatie in België iets hoger dan gemiddeld in Duitsland, Frankrijk en Nederland (1,0 procent). "Opvallend is wel dat de prijzen voor niet-energetische industriële goederen (zoals boeken, kledij en toestellen) in ons land opnieuw sneller gestegen zijn dan bij de buren, een fenomeen dat al enkele jaren, zij het gradueel, aan de gang is." Het INR hanteert de HICP om internationale vergelijkingen beter mogelijk te maken. De 'traditionele' nationale consumptieprijsindex eindigde in het eerste kwartaal op +1 procent. Voor de HICP worden prijsbewegingen van bepaalde producten of diensten verder uitgediept.