De negatieve inflatie is vooral een gevolg van de fors gedaalde prijzen voor motorbrandstoffen, huisbrandolie en aardgas. De inflatie voor energie bedroeg -12,04 procent.

De kerninflatie, zonder energie en verse voeding, klokte af op 1,14 procent.

Elektriciteit, groenten, riolering en afvalwaterzuivering, geneeskundige prestaties en kleding hadden een verhogend effect op het indexcijfer.

De negatieve inflatie van -0,65% is in de eerste plaats te wijten aan de negatieve inflatie voor zowel energie (-12,04%) als voeding (-0,72%). Onder de voedselproducten zijn het vooral fruit (-6,84%) en groenten (-5,32%) die goedkoper werden, met de aardappelprijs (-22,4%) als uitschieter.

Hoewel de prijzen voor elektriciteit en aardgas de voorbije maanden globaal genomen gestegen zijn, blijven ze ruim goedkoper dan een jaar geleden luidt het bij de FOD. Aardgas werd 7,64% goedkoper dan een jaar geleden, elektriciteit 7,26%. Huisbrandolie is 11,8% goedkoper. De prijzen voor motorbrandstoffen daalden met 11,2% in vergelijking met januari 2014.

De dienstensector en de huur laten in januari een positieve inflatie optekenen van respectievelijk 1,85% en 1,38%.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie maakte donderdag de eerste inflatiecijfers bekend sinds de actualisering van de indexberekening. De korf van producten die in rekening gebracht worden, werd lichtjes aangepast.

Bepaalde producten of diensten, zoals fotokopieën, een mp3-speler en de huur van een springkasteel, verdwenen uit de korf. Andere, zoals breiwol, elektrische fietsen en puzzels, werden erin opgenomen. Daarnaast worden voor het eerst kassascangegevens van Carrefour, Colruyt en Delhaize gebruikt. (Belga/BO)

De negatieve inflatie is vooral een gevolg van de fors gedaalde prijzen voor motorbrandstoffen, huisbrandolie en aardgas. De inflatie voor energie bedroeg -12,04 procent.De kerninflatie, zonder energie en verse voeding, klokte af op 1,14 procent. Elektriciteit, groenten, riolering en afvalwaterzuivering, geneeskundige prestaties en kleding hadden een verhogend effect op het indexcijfer. De negatieve inflatie van -0,65% is in de eerste plaats te wijten aan de negatieve inflatie voor zowel energie (-12,04%) als voeding (-0,72%). Onder de voedselproducten zijn het vooral fruit (-6,84%) en groenten (-5,32%) die goedkoper werden, met de aardappelprijs (-22,4%) als uitschieter.Hoewel de prijzen voor elektriciteit en aardgas de voorbije maanden globaal genomen gestegen zijn, blijven ze ruim goedkoper dan een jaar geleden luidt het bij de FOD. Aardgas werd 7,64% goedkoper dan een jaar geleden, elektriciteit 7,26%. Huisbrandolie is 11,8% goedkoper. De prijzen voor motorbrandstoffen daalden met 11,2% in vergelijking met januari 2014.De dienstensector en de huur laten in januari een positieve inflatie optekenen van respectievelijk 1,85% en 1,38%. De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie maakte donderdag de eerste inflatiecijfers bekend sinds de actualisering van de indexberekening. De korf van producten die in rekening gebracht worden, werd lichtjes aangepast. Bepaalde producten of diensten, zoals fotokopieën, een mp3-speler en de huur van een springkasteel, verdwenen uit de korf. Andere, zoals breiwol, elektrische fietsen en puzzels, werden erin opgenomen. Daarnaast worden voor het eerst kassascangegevens van Carrefour, Colruyt en Delhaize gebruikt. (Belga/BO)