Analisten hadden gerekend op een groei met 0,5 pct van het bbp. In het eerste kwartaal was er nog een groei met 2,2 pct. Op jaarbasis is het bbp met 1,8 pct gedaald.

Van een recessie is officieel nog geen sprake. Daarvoor zijn twee opeenvolgende negatieve kwartalen nodig.

De cijfers zijn geen goed nieuws voor Ierland, dat met een grote schuldenberg kampt. Het verschil tussen wat Duitsland moet betalen op overheidsobligaties en wat Ierland moet betalen, is na de publicatie van de groeicijfers opnieuw gestegen.

Analisten hadden gerekend op een groei met 0,5 pct van het bbp. In het eerste kwartaal was er nog een groei met 2,2 pct. Op jaarbasis is het bbp met 1,8 pct gedaald. Van een recessie is officieel nog geen sprake. Daarvoor zijn twee opeenvolgende negatieve kwartalen nodig. De cijfers zijn geen goed nieuws voor Ierland, dat met een grote schuldenberg kampt. Het verschil tussen wat Duitsland moet betalen op overheidsobligaties en wat Ierland moet betalen, is na de publicatie van de groeicijfers opnieuw gestegen.