De huur die uw vennootschap betaalt, moet u in principe beschouwen als een onroerend inkomen. De vennootschap kan de huurprijs fiscaal inbrengen als bedrijfskosten. Als bedrijfsleider wordt u belast op de ontvangen huur, na aftrek van een kostenforfait van 40 procent. Ook de intresten van een lening die u hebt afgesloten voor dat gebouw of andere onroerende goederen, kunt u aftrekken van het belastbare bedrag. Het is dus een interessante fiscale regeling, als u tenminste geen overdreven huur vraagt.

De huur is overdreven als die hoger is dan vijf derde van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen - het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een revalorisatiecoëfficiënt die elk jaar wordt vastgesteld. Een voorbeeld: het basis kadastraal inkomen van een gebouw dat een bedrijfsleider aan zijn vennootschap ter beschikking stelt, bedraagt 2000 euro. De bedrijfsleider vraagt een huurprijs van 2500 euro per maand, of 30.000 euro per jaar. De fiscus past daarop deze formule toe: 5/3 x 2000 x 4,23 (revalorisatie voor het inkomstenjaar 2014) = 14.100 euro. De huur van 30.000 euro is dus hoger dan de grens van 14.100 euro. Dat heeft tot gevolg dat een bedrag van 15.900 euro (30.000 - 14.100 euro) als een beroepsinkomen en een bedrag van 14.100 euro als onroerende inkomen worden belast.

Het bedrag van 15.900 euro dat wordt belast als een bedrijfsinkomen, wordt bij de andere belastbare beroepsinkomsten van de bedrijfsleider geteld. Dat inkomen wordt onderworpen aan de marginale aanslagvoet van maximaal 50 procent, plus de aanvullende gemeentebelasting. Op dat bedrijfsinkomen zijn ook sociale bijdragen verschuldigd. (JS)

De huur die uw vennootschap betaalt, moet u in principe beschouwen als een onroerend inkomen. De vennootschap kan de huurprijs fiscaal inbrengen als bedrijfskosten. Als bedrijfsleider wordt u belast op de ontvangen huur, na aftrek van een kostenforfait van 40 procent. Ook de intresten van een lening die u hebt afgesloten voor dat gebouw of andere onroerende goederen, kunt u aftrekken van het belastbare bedrag. Het is dus een interessante fiscale regeling, als u tenminste geen overdreven huur vraagt. De huur is overdreven als die hoger is dan vijf derde van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen - het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een revalorisatiecoëfficiënt die elk jaar wordt vastgesteld. Een voorbeeld: het basis kadastraal inkomen van een gebouw dat een bedrijfsleider aan zijn vennootschap ter beschikking stelt, bedraagt 2000 euro. De bedrijfsleider vraagt een huurprijs van 2500 euro per maand, of 30.000 euro per jaar. De fiscus past daarop deze formule toe: 5/3 x 2000 x 4,23 (revalorisatie voor het inkomstenjaar 2014) = 14.100 euro. De huur van 30.000 euro is dus hoger dan de grens van 14.100 euro. Dat heeft tot gevolg dat een bedrag van 15.900 euro (30.000 - 14.100 euro) als een beroepsinkomen en een bedrag van 14.100 euro als onroerende inkomen worden belast. Het bedrag van 15.900 euro dat wordt belast als een bedrijfsinkomen, wordt bij de andere belastbare beroepsinkomsten van de bedrijfsleider geteld. Dat inkomen wordt onderworpen aan de marginale aanslagvoet van maximaal 50 procent, plus de aanvullende gemeentebelasting. Op dat bedrijfsinkomen zijn ook sociale bijdragen verschuldigd. (JS)