"Dat arrest is historisch en zal de komende jaren worden gebruikt als een verdedigingsmiddel tegen de zware en onrechtvaardige boetes die de fiscus soms oplegt", zegt Koen Van Duyse, vennoot bij Tiberghien Advocaten.

In dit geval ging het over een onderneming uit het arrondissement Leuven, die geen fiscale fiches had ingediend over de lonen die ze had uitgekeerd. Die geheime commissielonen kunnen op basis van artikel 219 van het Wetboek Inkomstenbelastingen worden belast met een extra aanslag van 309 procent. Dat deed de fiscale administratie dan ook.

De rechter in eerste aanleg vroeg echter of artikel 219 het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel niet schendt, omdat hij de afzonderlijke aanslag niet kon aanpassen aan de individuele toestand van de belastingplichtige. Hij legde die vraag voor aan het Grondwettelijk Hof. Dat stelt nu dat zo'n boete een "een repressief karakter kan vertonen", en dus kan worden getoetst aan het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel van de grondwet.

Van Duyse: "Er was al rechtspraak die deze richting uitging, maar nu stelt het Hof heel duidelijk dat de rechter administratieve boetes kan toetsen. Onredelijke fiscale boetes kunnen dus door een rechter worden gemilderd of zelfs afgeschaft. Dat is een goede zaak, want ooit werd de aanslag van 309 procent blind toegepast als een belastingplichtige, zelfs ter goeder trouw, geen fiscale fiches had ingediend. De rechten van de belastingplichtigen krijgen steun van het Grondwettelijk Hof."

"Dat arrest is historisch en zal de komende jaren worden gebruikt als een verdedigingsmiddel tegen de zware en onrechtvaardige boetes die de fiscus soms oplegt", zegt Koen Van Duyse, vennoot bij Tiberghien Advocaten. In dit geval ging het over een onderneming uit het arrondissement Leuven, die geen fiscale fiches had ingediend over de lonen die ze had uitgekeerd. Die geheime commissielonen kunnen op basis van artikel 219 van het Wetboek Inkomstenbelastingen worden belast met een extra aanslag van 309 procent. Dat deed de fiscale administratie dan ook. De rechter in eerste aanleg vroeg echter of artikel 219 het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel niet schendt, omdat hij de afzonderlijke aanslag niet kon aanpassen aan de individuele toestand van de belastingplichtige. Hij legde die vraag voor aan het Grondwettelijk Hof. Dat stelt nu dat zo'n boete een "een repressief karakter kan vertonen", en dus kan worden getoetst aan het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel van de grondwet. Van Duyse: "Er was al rechtspraak die deze richting uitging, maar nu stelt het Hof heel duidelijk dat de rechter administratieve boetes kan toetsen. Onredelijke fiscale boetes kunnen dus door een rechter worden gemilderd of zelfs afgeschaft. Dat is een goede zaak, want ooit werd de aanslag van 309 procent blind toegepast als een belastingplichtige, zelfs ter goeder trouw, geen fiscale fiches had ingediend. De rechten van de belastingplichtigen krijgen steun van het Grondwettelijk Hof."