"De wereldwijde economische bedrijvigheid is sterker vertraagd dan in de eerste maanden van het jaar werd verwacht", luidt het in een halfjaarlijks rapport van de OESO. Volgens de organisatie ligt de bal in het kamp van de afzonderlijke overheden. Die moeten de overgang van een beleidsgedreven economisch herstel (te danken aan de stimulusmaatregelen) naar een duurzaam herstel in productieve banen leiden.

Voor de 33 geïndustrialiseerde landen van de OESO-zone wordt in 2011 een economische groei van 2,3 procent verwacht, tegenover 2,8 procent in 2010. In 2012 zou de groei opnieuw kunnen toenemen tot 2,8 procent.

Voor de economie van de 16 landen van de eurozone wordt in 2011 - net als in 2010 - een groei met 1,7 procent groei verwacht. In 2012 zou de groei aantrekken tot 2 procent.

Ons land zou volgens de berekeningen van de OESO zowel in 2011 als in 2012 een toename van het bbp met 1,8 procent noteren, tegenover 2,1 procent in 2010. Het komt er voor ons land - volgens het rapport - op aan "om de fiscale duurzaamheid te bewaren via stevige fiscale consolidatie onder de vorm van een forse beperking van de uitgaven op alle regeringsniveaus". Daarbij moet de nadruk gelegd worden op het beperken van de vergrijzingskosten. De OESO beklemtoont dat dit moet samengaan met hervormingen op de arbeidsmarkt door een flexibelere loonstructuur en sterkere stimulansen voor wie zonder werk zit..

Duitsland, de grootste economie van de eurozone, zou in 2011 met 2,5 procent groeien na 3,5 procent in 2010.

De prognoses voor de VS, de grootste economie ter wereld, werden voor 2011 neerwaarts bijgesteld tot 2,2 procent, na 2,7 procent in 2010. Voor 2012 wordt een groei met 3,1 procent verwacht.

"De wereldwijde economische bedrijvigheid is sterker vertraagd dan in de eerste maanden van het jaar werd verwacht", luidt het in een halfjaarlijks rapport van de OESO. Volgens de organisatie ligt de bal in het kamp van de afzonderlijke overheden. Die moeten de overgang van een beleidsgedreven economisch herstel (te danken aan de stimulusmaatregelen) naar een duurzaam herstel in productieve banen leiden. Voor de 33 geïndustrialiseerde landen van de OESO-zone wordt in 2011 een economische groei van 2,3 procent verwacht, tegenover 2,8 procent in 2010. In 2012 zou de groei opnieuw kunnen toenemen tot 2,8 procent. Voor de economie van de 16 landen van de eurozone wordt in 2011 - net als in 2010 - een groei met 1,7 procent groei verwacht. In 2012 zou de groei aantrekken tot 2 procent. Ons land zou volgens de berekeningen van de OESO zowel in 2011 als in 2012 een toename van het bbp met 1,8 procent noteren, tegenover 2,1 procent in 2010. Het komt er voor ons land - volgens het rapport - op aan "om de fiscale duurzaamheid te bewaren via stevige fiscale consolidatie onder de vorm van een forse beperking van de uitgaven op alle regeringsniveaus". Daarbij moet de nadruk gelegd worden op het beperken van de vergrijzingskosten. De OESO beklemtoont dat dit moet samengaan met hervormingen op de arbeidsmarkt door een flexibelere loonstructuur en sterkere stimulansen voor wie zonder werk zit.. Duitsland, de grootste economie van de eurozone, zou in 2011 met 2,5 procent groeien na 3,5 procent in 2010. De prognoses voor de VS, de grootste economie ter wereld, werden voor 2011 neerwaarts bijgesteld tot 2,2 procent, na 2,7 procent in 2010. Voor 2012 wordt een groei met 3,1 procent verwacht.