De toename van het bbp met 1,8 procent in 2011 is licht gedaald in vergelijking met de 2,4 procent in 2010. De groeicijfers die het NBB vrijdag vrijgeeft zijn wel nog brutogegevens, niet-gezuiverd voor kalendereffecten. In het crisisjaar 2009 kreeg ons land af te rekenen met een krimp met 2,9 procent.

Uit het rapport van de NBB blijkt dat vooral in de bouw- (+4,8 procent) maar ook in de dienstensector (+2 procent) de activiteit sterk is blijven toenemen na de scherpe terugval van 2009. Ook industrie en energie (+2,4 procent) en openbaar bestuur en onderwijs (+0,7 procent) kenden een vooruitgang.

Zowel de uitvoer (+5,5 procent) als de invoer (+5,6 procent) van goederen en diensten kende in 2011 een forse toename.

In het rapport van de kwartaalrekeningen van de NBB valt op dat de Belgische gezinnen in de eerste drie maanden van het jaar aanzienlijk minder hebben gespaard. De spaarquote daalde van 15,2 procent in het laatste kwartaal 2011 terug tot 13,8 procent in het eerste kwartaal 2012.

Het bruto beschikbaar inkomen van de Belgische gezinnen is met 0,2 procent afgenomen, terwijl de bezoldigingen met 0,5 procent gestegen zijn. Dat komt volgens de NBB doordat het 'beschikbaar inkomen heeft geleden onder het verloop van de directe belastingen als gevolg van de vertraging in de terugbetalingen aan de personenbelasting die in de tweede helft van 2011 aanzienlijk was'.

Ondanks een terugval van het bruto beschikbaar inkomen zijn de consumptieuitgaven van de Belgische gezinnen in het eerste kwartaal van dit jaar toch fors toegenomen, met +1,4 procent tegenover 0,5 procent in het laatste kwartaal 2011. (BO)

De toename van het bbp met 1,8 procent in 2011 is licht gedaald in vergelijking met de 2,4 procent in 2010. De groeicijfers die het NBB vrijdag vrijgeeft zijn wel nog brutogegevens, niet-gezuiverd voor kalendereffecten. In het crisisjaar 2009 kreeg ons land af te rekenen met een krimp met 2,9 procent. Uit het rapport van de NBB blijkt dat vooral in de bouw- (+4,8 procent) maar ook in de dienstensector (+2 procent) de activiteit sterk is blijven toenemen na de scherpe terugval van 2009. Ook industrie en energie (+2,4 procent) en openbaar bestuur en onderwijs (+0,7 procent) kenden een vooruitgang.Zowel de uitvoer (+5,5 procent) als de invoer (+5,6 procent) van goederen en diensten kende in 2011 een forse toename.In het rapport van de kwartaalrekeningen van de NBB valt op dat de Belgische gezinnen in de eerste drie maanden van het jaar aanzienlijk minder hebben gespaard. De spaarquote daalde van 15,2 procent in het laatste kwartaal 2011 terug tot 13,8 procent in het eerste kwartaal 2012. Het bruto beschikbaar inkomen van de Belgische gezinnen is met 0,2 procent afgenomen, terwijl de bezoldigingen met 0,5 procent gestegen zijn. Dat komt volgens de NBB doordat het 'beschikbaar inkomen heeft geleden onder het verloop van de directe belastingen als gevolg van de vertraging in de terugbetalingen aan de personenbelasting die in de tweede helft van 2011 aanzienlijk was'.Ondanks een terugval van het bruto beschikbaar inkomen zijn de consumptieuitgaven van de Belgische gezinnen in het eerste kwartaal van dit jaar toch fors toegenomen, met +1,4 procent tegenover 0,5 procent in het laatste kwartaal 2011. (BO)