Volgens een anonieme Griekse regeringsbron heeft al zeker 75 procent van de private houders van Grieks schuldpapier ingestemd met de ruiloperatie die de Griekse schuldenberg met 107 miljard euro moet verlichten. Tot 21 konden de financiële instellingen aan de ruil deelnemen. Het is nog tot vrijdagochtend wachten op de officiële resultaten, maar het lijkt zo goed als zeker dat de operatie geslaagd is. Griekse media menen nu al te weten dat de participatiegraad boven de 90 procent ligt.

Het doel van de Griekse schuldenruil bestaat erin de 206 miljard euro aan schuldpapier in handen van private beleggers af te bouwen met 53,5 procent. Op die manier zou een wanordelijk bankroet kunnen worden vermeden.

Als Griekenland erin slaagt de schuldenruil volledig door te voeren, 'verdwijnt' er 107 miljard euro Griekse schuld. Vervolgens moet de overheidsschuld dan - via een forse besparingsronde en een internationale kapitaalinjectie van 130 miljard - afgebouwd worden tot 120,5 procent van het Griekse bbp in 2020. Vandaag bedraagt de schuldratio 165 procent van het bbp.

Ruiloperatie
Om de ruiloperatie als geslaagd te beschouwen, moet minstens 75 procent van de schuldeisers instemmen met de obligatieruil (swap). De Griekse regering hoopt evenwel dat uiteindelijk minstens 90 procent instemt. Dat percentage zou volgens officieuze bronnen gehaald zijn. (Belga/BO/INM)

Volgens een anonieme Griekse regeringsbron heeft al zeker 75 procent van de private houders van Grieks schuldpapier ingestemd met de ruiloperatie die de Griekse schuldenberg met 107 miljard euro moet verlichten. Tot 21 konden de financiële instellingen aan de ruil deelnemen. Het is nog tot vrijdagochtend wachten op de officiële resultaten, maar het lijkt zo goed als zeker dat de operatie geslaagd is. Griekse media menen nu al te weten dat de participatiegraad boven de 90 procent ligt. Het doel van de Griekse schuldenruil bestaat erin de 206 miljard euro aan schuldpapier in handen van private beleggers af te bouwen met 53,5 procent. Op die manier zou een wanordelijk bankroet kunnen worden vermeden. Als Griekenland erin slaagt de schuldenruil volledig door te voeren, 'verdwijnt' er 107 miljard euro Griekse schuld. Vervolgens moet de overheidsschuld dan - via een forse besparingsronde en een internationale kapitaalinjectie van 130 miljard - afgebouwd worden tot 120,5 procent van het Griekse bbp in 2020. Vandaag bedraagt de schuldratio 165 procent van het bbp. Ruiloperatie Om de ruiloperatie als geslaagd te beschouwen, moet minstens 75 procent van de schuldeisers instemmen met de obligatieruil (swap). De Griekse regering hoopt evenwel dat uiteindelijk minstens 90 procent instemt. Dat percentage zou volgens officieuze bronnen gehaald zijn. (Belga/BO/INM)