Volgens Aidan Yao, senior economist van AXA Investment Managers, kan een grexit de eurozone tot 200 miljard euro kosten. Hij waarschuwt ook voor de negatieve impact op de financiële markten wereldwijd.

Volgens Aidan Yao, senior economist van AXA Investment Managers, stevent de wereldeconomie af op een nieuw evenwicht. Hij gaat ervan uit dat de groei in de VS en China de komende jaren afneemt, terwijl die in Europa en Japan zal versnellen. Maar Griekenland baart hem grote zorgen.

Aidan Yao:"De Griekse crisis is onvoorspelbaar. De Grieken hebben tegen besparingen gestemd, maar ze willen in de euro blijven en halen tegelijk massaal geld van hun bankrekeningen. Van een politieke consensus is geen sprake. Het scenario van een wanordelijke grexit valt niet langer uit te sluiten. Dat kan in Griekenland leiden tot een enorme devaluatie. De financiële kosten voor de eurozone bedragen volgens onze schattingen tussen 150 en 200 miljard euro."

De Griekse crisis sleept al jaren aan en tot nu toe is de schade beperkt gebleven. Waarom zou een grexit nu wel de financiële markten meesleuren?

Aidan Yao: "Het monetaire beleid in de VS en Europa heeft de financiële markten tot nu toe behoed voor een crash. Er vloeide heel veel geld naar de markten, en er was een grote bereidheid van beleggers om te investeren in relatief goedkope activa. Maar de verwachting is dat de VS hun soepele beleid dit jaar beëindigen, terwijl de prijzen van verschillende activaklassen flink gestegen zijn. In zo'n context kan een grexit een belangrijke negatieve impact op de markten hebben."

In China is de stagnering van de groei de voornaamste bekommernis?

Aidan Yao:"Dat klopt, en wij gaan uit van een verdere vertraging van de groei in 2015 en 2016. Op korte termijn zijn de vooruitzichten niet goed. Het oude Chinese productiemodel kreunt onder een dalende vraag, een structurele overcapaciteit en hoge financieringskosten. De Chinese economie steunt te veel op export, waardoor ze gevoelig is voor schommelingen in andere delen van de wereld."

Gelooft u dat China op langere termijn de stap naar een ander economisch model kan zetten?

Aidan Yao: "Die overgang is bezig. De Chinese economie ondergaat belangrijke structurele hervormingen. De bijdrage van consumptie tot het bbp van China bedroeg vorig jaar 51 procent, dat is al een erg hoog cijfer. Wij denken dat dit aandeel nog zal stijgen en dat de dienstensector de groei zal aandrijven. China zal gradueel evolueren naar een door consumptie gedreven economie. Maar die weg zal niet zonder hindernissen zijn. De overgang van productie naar consumptie zal zeker schokken veroorzaken. Maar op termijn moet China een land kunnen worden met een tragere maar duurzame economische groei."

Lees het volledige interview deze week in Trends.

Volgens Aidan Yao, senior economist van AXA Investment Managers, kan een grexit de eurozone tot 200 miljard euro kosten. Hij waarschuwt ook voor de negatieve impact op de financiële markten wereldwijd.Volgens Aidan Yao, senior economist van AXA Investment Managers, stevent de wereldeconomie af op een nieuw evenwicht. Hij gaat ervan uit dat de groei in de VS en China de komende jaren afneemt, terwijl die in Europa en Japan zal versnellen. Maar Griekenland baart hem grote zorgen.Aidan Yao:"De Griekse crisis is onvoorspelbaar. De Grieken hebben tegen besparingen gestemd, maar ze willen in de euro blijven en halen tegelijk massaal geld van hun bankrekeningen. Van een politieke consensus is geen sprake. Het scenario van een wanordelijke grexit valt niet langer uit te sluiten. Dat kan in Griekenland leiden tot een enorme devaluatie. De financiële kosten voor de eurozone bedragen volgens onze schattingen tussen 150 en 200 miljard euro."Aidan Yao: "Het monetaire beleid in de VS en Europa heeft de financiële markten tot nu toe behoed voor een crash. Er vloeide heel veel geld naar de markten, en er was een grote bereidheid van beleggers om te investeren in relatief goedkope activa. Maar de verwachting is dat de VS hun soepele beleid dit jaar beëindigen, terwijl de prijzen van verschillende activaklassen flink gestegen zijn. In zo'n context kan een grexit een belangrijke negatieve impact op de markten hebben."Aidan Yao:"Dat klopt, en wij gaan uit van een verdere vertraging van de groei in 2015 en 2016. Op korte termijn zijn de vooruitzichten niet goed. Het oude Chinese productiemodel kreunt onder een dalende vraag, een structurele overcapaciteit en hoge financieringskosten. De Chinese economie steunt te veel op export, waardoor ze gevoelig is voor schommelingen in andere delen van de wereld."Aidan Yao: "Die overgang is bezig. De Chinese economie ondergaat belangrijke structurele hervormingen. De bijdrage van consumptie tot het bbp van China bedroeg vorig jaar 51 procent, dat is al een erg hoog cijfer. Wij denken dat dit aandeel nog zal stijgen en dat de dienstensector de groei zal aandrijven. China zal gradueel evolueren naar een door consumptie gedreven economie. Maar die weg zal niet zonder hindernissen zijn. De overgang van productie naar consumptie zal zeker schokken veroorzaken. Maar op termijn moet China een land kunnen worden met een tragere maar duurzame economische groei."Lees het volledige interview deze week in Trends.