Zonnepanelen waren vorig jaar goed voor 2,8 pct van het elektriciteitsverbruik van de gezinnen, kmo's en tertiaire sector. Dat blijkt uit cijfers van Synergrid, de federatie van netbeheerders van elektriciteit en aardgas.

Volgens een eerste raming van Synergrid bedroeg de productie van zonnepanelen bij de gezinnen, de kmo's en de tertiaire sector in 2014 1,5 TWh. In 2013 bedroeg hun productie 1,4 TWh. Die lokale productie dekte vorig jaar 2,8 pct van hun verbruik, tegen 2,5 pct in 2013.

Daling elektriciteitsverbruik

Nog uit de cijfers blijkt dat het elektriciteitsverbruik vorig jaar daalde met 2,4 pct tot 80,2 TWh. De grote industriële klanten waren goed voor 26,8 TWh: 1,3 pct meer dan in 2013. Die grote industriële klanten kennen trouwens een stijgende eigen elektriciteitsproductie (bijvoorbeeld warmtekrachtkoppeling). In december kende die autoproductie een recordniveau van 1 TWh.

De gezinnen, kmo's en tertiaire sector verbruikten 53,4 TWh: 4,1 pct minder dan in 2103, als gevolg van de zachte temperaturen vorig jaar.

Door het uitvallen van Doel 3 en Tihange 2 en de tijdelijke onbeschikbaarheid van Doel 4 moest België een recordhoeveelheid elektriciteit invoeren. Het netto-invoersaldo bedroeg 17,6 TWh. Dat houdt in dat 21,9 pct van het Belgische elektriciteitsverbruik vorig jaar gedekt werd door stroom uit het buitenland. In december waren we voor 29,2 pct van ons verbruik afhankelijk van ingevoerde stroom. (Belga/NS)

Zonnepanelen waren vorig jaar goed voor 2,8 pct van het elektriciteitsverbruik van de gezinnen, kmo's en tertiaire sector. Dat blijkt uit cijfers van Synergrid, de federatie van netbeheerders van elektriciteit en aardgas. Volgens een eerste raming van Synergrid bedroeg de productie van zonnepanelen bij de gezinnen, de kmo's en de tertiaire sector in 2014 1,5 TWh. In 2013 bedroeg hun productie 1,4 TWh. Die lokale productie dekte vorig jaar 2,8 pct van hun verbruik, tegen 2,5 pct in 2013.Nog uit de cijfers blijkt dat het elektriciteitsverbruik vorig jaar daalde met 2,4 pct tot 80,2 TWh. De grote industriële klanten waren goed voor 26,8 TWh: 1,3 pct meer dan in 2013. Die grote industriële klanten kennen trouwens een stijgende eigen elektriciteitsproductie (bijvoorbeeld warmtekrachtkoppeling). In december kende die autoproductie een recordniveau van 1 TWh.De gezinnen, kmo's en tertiaire sector verbruikten 53,4 TWh: 4,1 pct minder dan in 2103, als gevolg van de zachte temperaturen vorig jaar.Door het uitvallen van Doel 3 en Tihange 2 en de tijdelijke onbeschikbaarheid van Doel 4 moest België een recordhoeveelheid elektriciteit invoeren. Het netto-invoersaldo bedroeg 17,6 TWh. Dat houdt in dat 21,9 pct van het Belgische elektriciteitsverbruik vorig jaar gedekt werd door stroom uit het buitenland. In december waren we voor 29,2 pct van ons verbruik afhankelijk van ingevoerde stroom. (Belga/NS)