George Soros werd bekend als de superspeculant die in 1992 1 miljard pond opstreek door tegen het pond te speculeren. De eurozone zal volgens hem altijd onderhevig zijn aan crisissen. Enkel door radicaal van programma te veranderen, kan ze zich daarvan bevrijden.

U hebt de overlevingskansen van de eurozone altijd laag ingeschat. En nu?

Soros: "Ik ben nog altijd even pessimistisch. Toegegeven, de Europese Centrale Bank heeft de banksector soelaas geboden met de uitzonderlijke maatregelen voor herfinanciering op lange termijn. Maar dat dreigt op middellange termijn contraproductief te werken: het is voor de banken een sterke stimulans om schuldbewijzen van hun land van oorsprong in te kopen. We maken een soort van hernationalisering van de economie mee. Als die beweging doorzet, kan een staat uit de eurozone treden zonder dat dat tot een algemene catastrofe leidt. Voor landen in zware economische moeilijkheden dreigt dan de verleiding sterker te worden om terug te keren naar de nationale munt."

Kan zo'n scenario op korte termijn realiteit worden?

Soros: "Het zal wel enkele jaren in beslag nemen. Maar of de eurozone nu wel of niet uit elkaar spat, het beleid dat Duitsland aan de andere Europese landen oplegt, heeft geleid tot een deflatoire spiraal waarin schulden en recessie elkaar voeden. Europa gaat een lange periode van stagnatie tegemoet."

U hebt nogal wat kritiek op Duitsland.

Soros: "Je kan niet uit een crisis geraken met streng diëten alleen. Er is ook groei nodig. Maar Berlijn legt de zuiderse landen een drastische budgettaire soberheidskuur op. Dat kan werken als het gecompenseerd wordt door een verhoging van de vraag in economisch gezondere landen, zoals Duitsland. In eigen land beperkt de Bundesbank echter de toegang tot krediet. De gevolgen zijn duidelijk: bij gebrek aan groei zullen de zuidelijke landen hun doelstellingen in de verlaging van het deficit niet halen, en daardoor het wantrouwen van de markt wekken. Europa zit in een neerwaartse spiraal waaruit het maar heel moeilijk zal kunnen ontsnappen..."

Wat moeten de Europese autoriteiten doen?

Soros: "Ik stel voor de landen die zich slecht gedragen hebben niet alleen te straffen, maar hen ook te belonen als ze hun doelstelling van deficitverlaging halen. Daarom verdedig ik het idee om via de ECB een holding te creëren die tegen een lage rente leent aan de goede leerlingen. Dat kan zonder afbreuk te doen aan de verdragen. Maar dan moet Duitsland wel zijn uitsluitend bestraffende visie op de zaken verlaten, wat zou neerkomen op een soort bekering. Het probleem is dat de Bundesbank in deze moderne wereld nog het meest gelijkt op een religieuze instelling."

U was onlangs in Duitsland. Hoe werden uw voorstellen daar onthaald?

Soros: "Ze hebben me niet populair gemaakt. Het valt hun moeilijk te begrijpen dat wat in hun land werkt, misschien niet in andere landen bruikbaar is. De huidige toestand is zeer gevaarlijk, maar ik denk dat er een goede kans op verandering is na de volgende verkiezingen in Duitsland."

Benjamin Masse-Stamberger, L'Expres

George Soros werd bekend als de superspeculant die in 1992 1 miljard pond opstreek door tegen het pond te speculeren. De eurozone zal volgens hem altijd onderhevig zijn aan crisissen. Enkel door radicaal van programma te veranderen, kan ze zich daarvan bevrijden. U hebt de overlevingskansen van de eurozone altijd laag ingeschat. En nu? Soros: "Ik ben nog altijd even pessimistisch. Toegegeven, de Europese Centrale Bank heeft de banksector soelaas geboden met de uitzonderlijke maatregelen voor herfinanciering op lange termijn. Maar dat dreigt op middellange termijn contraproductief te werken: het is voor de banken een sterke stimulans om schuldbewijzen van hun land van oorsprong in te kopen. We maken een soort van hernationalisering van de economie mee. Als die beweging doorzet, kan een staat uit de eurozone treden zonder dat dat tot een algemene catastrofe leidt. Voor landen in zware economische moeilijkheden dreigt dan de verleiding sterker te worden om terug te keren naar de nationale munt." Kan zo'n scenario op korte termijn realiteit worden? Soros: "Het zal wel enkele jaren in beslag nemen. Maar of de eurozone nu wel of niet uit elkaar spat, het beleid dat Duitsland aan de andere Europese landen oplegt, heeft geleid tot een deflatoire spiraal waarin schulden en recessie elkaar voeden. Europa gaat een lange periode van stagnatie tegemoet." U hebt nogal wat kritiek op Duitsland. Soros: "Je kan niet uit een crisis geraken met streng diëten alleen. Er is ook groei nodig. Maar Berlijn legt de zuiderse landen een drastische budgettaire soberheidskuur op. Dat kan werken als het gecompenseerd wordt door een verhoging van de vraag in economisch gezondere landen, zoals Duitsland. In eigen land beperkt de Bundesbank echter de toegang tot krediet. De gevolgen zijn duidelijk: bij gebrek aan groei zullen de zuidelijke landen hun doelstellingen in de verlaging van het deficit niet halen, en daardoor het wantrouwen van de markt wekken. Europa zit in een neerwaartse spiraal waaruit het maar heel moeilijk zal kunnen ontsnappen..." Wat moeten de Europese autoriteiten doen? Soros: "Ik stel voor de landen die zich slecht gedragen hebben niet alleen te straffen, maar hen ook te belonen als ze hun doelstelling van deficitverlaging halen. Daarom verdedig ik het idee om via de ECB een holding te creëren die tegen een lage rente leent aan de goede leerlingen. Dat kan zonder afbreuk te doen aan de verdragen. Maar dan moet Duitsland wel zijn uitsluitend bestraffende visie op de zaken verlaten, wat zou neerkomen op een soort bekering. Het probleem is dat de Bundesbank in deze moderne wereld nog het meest gelijkt op een religieuze instelling." U was onlangs in Duitsland. Hoe werden uw voorstellen daar onthaald? Soros: "Ze hebben me niet populair gemaakt. Het valt hun moeilijk te begrijpen dat wat in hun land werkt, misschien niet in andere landen bruikbaar is. De huidige toestand is zeer gevaarlijk, maar ik denk dat er een goede kans op verandering is na de volgende verkiezingen in Duitsland." Benjamin Masse-Stamberger, L'Expres