De boete van 309 procent is de zogenoemde aanslag op geheime commissielonen. Dat is een wapen van de fiscus om ervoor te zorgen dat voordelen van alle aard die een vennootschap toekent aan de bedrijfsleider, fiscaal worden aangegeven.

Denk aan kosten zoals de intresten van een privélening van de bedrijfsleider, die de vennootschap voldoet. De fiscus kan de aanslag van 309 procent heffen op het niet-aangegeven bedrag. Maar in het addendum van 28 november 2013 bij de fiscale rondzendbrief van 22 juli 2013 staat dat die aanslag nooit kan worden toegepast op restaurantkosten.

Als uw vennootschap privé-etentjes betaalt, moet u daar als bedrijfsleider wel personenbelasting op afdragen als een voordeel van alle aard. Dat wil zeggen dat die kosten bij uw andere inkomsten worden gevoegd en dat u er maximaal 50 procent belasting (plus gemeentebelasting) op verschuldigd bent.

Hebt u die bedragen niet aangegeven, dan worden de door uw vennootschap betaalde kosten belast als een 'verworpen uitgave'. Dat betekent dat die uitgaven bij de belastbare winst van de vennootschap worden gevoegd. (JS)

De boete van 309 procent is de zogenoemde aanslag op geheime commissielonen. Dat is een wapen van de fiscus om ervoor te zorgen dat voordelen van alle aard die een vennootschap toekent aan de bedrijfsleider, fiscaal worden aangegeven. Denk aan kosten zoals de intresten van een privélening van de bedrijfsleider, die de vennootschap voldoet. De fiscus kan de aanslag van 309 procent heffen op het niet-aangegeven bedrag. Maar in het addendum van 28 november 2013 bij de fiscale rondzendbrief van 22 juli 2013 staat dat die aanslag nooit kan worden toegepast op restaurantkosten. Als uw vennootschap privé-etentjes betaalt, moet u daar als bedrijfsleider wel personenbelasting op afdragen als een voordeel van alle aard. Dat wil zeggen dat die kosten bij uw andere inkomsten worden gevoegd en dat u er maximaal 50 procent belasting (plus gemeentebelasting) op verschuldigd bent. Hebt u die bedragen niet aangegeven, dan worden de door uw vennootschap betaalde kosten belast als een 'verworpen uitgave'. Dat betekent dat die uitgaven bij de belastbare winst van de vennootschap worden gevoegd. (JS)