Hoewel Vlaanderen in 2014 allicht mag rekenen op een lichte groei, komt het conjunctuurherstel van de Vlaamse economie maar traag op gang. Dat blijkt uit enkele indicatoren die de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, bekendmaakt.

De sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen (SEKIV) schetsen een beeld van de economische conditie van het gewest. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Nationale Bank van België (NBB), het Planbureau, de VDAB en Eurostat.

Het driemaandelijks rapport dat dinsdag werd bekendgemaakt, brengt sombere vooruitzichten voor de Vlaamse economie. Die vooruitzichten zijn in de eerste plaats gebaseerd op een kwakkelend ondernemersvertrouwen en een schamele oogst aan investeringen binnen de privésector. "Dat roept vragen op over de economische groeimogelijkheden op langere termijn", luidt het.

De Belgische economie trappelt dit jaar namelijk ter plaatse (nulgroei), mogelijk volgt er in 2014 een lichte toename van het bbp. Bovendien blijft het ondanks het aangekondigde internationale herstel in de zomer van 2013 wachten op een stijgende uitvoer.

In het rapport van de SERV worden nog enkele pijnpunten blootgelegd, zoals het 'slapend' spaargeld van de Vlamingen. "Een belangrijk deel van het beschikbaar inkomen van gezinnen wordt nog steeds gespaard, met een negatieve impact op de binnenlandse consumptie", luidt het.

En er blijft uiteraard de gesel van de werkloosheid, waar behalve de rest van Europa ook Vlaanderen mee af te rekenen krijgt. Volgens recente cijfers van het Planbureau komt er een stabilisering van de Belgische werkloosheid in 2013 en een stijging in 2014.

"Sinds de zomer van 2012 stijgt het aantal Vlaamse werklozen op jaarbasis significant, terwijl de werkgelegenheidsvooruitzichten negatief evolueren", besluit de SERV.

Toch mag Vlaanderen zich troosten met een inflatie die, dankzij dalende energieprijzen, is afgenomen tot het West-Europese gemiddelde. (BO)

Hoewel Vlaanderen in 2014 allicht mag rekenen op een lichte groei, komt het conjunctuurherstel van de Vlaamse economie maar traag op gang. Dat blijkt uit enkele indicatoren die de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, bekendmaakt.De sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen (SEKIV) schetsen een beeld van de economische conditie van het gewest. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Nationale Bank van België (NBB), het Planbureau, de VDAB en Eurostat. Het driemaandelijks rapport dat dinsdag werd bekendgemaakt, brengt sombere vooruitzichten voor de Vlaamse economie. Die vooruitzichten zijn in de eerste plaats gebaseerd op een kwakkelend ondernemersvertrouwen en een schamele oogst aan investeringen binnen de privésector. "Dat roept vragen op over de economische groeimogelijkheden op langere termijn", luidt het. De Belgische economie trappelt dit jaar namelijk ter plaatse (nulgroei), mogelijk volgt er in 2014 een lichte toename van het bbp. Bovendien blijft het ondanks het aangekondigde internationale herstel in de zomer van 2013 wachten op een stijgende uitvoer. In het rapport van de SERV worden nog enkele pijnpunten blootgelegd, zoals het 'slapend' spaargeld van de Vlamingen. "Een belangrijk deel van het beschikbaar inkomen van gezinnen wordt nog steeds gespaard, met een negatieve impact op de binnenlandse consumptie", luidt het.En er blijft uiteraard de gesel van de werkloosheid, waar behalve de rest van Europa ook Vlaanderen mee af te rekenen krijgt. Volgens recente cijfers van het Planbureau komt er een stabilisering van de Belgische werkloosheid in 2013 en een stijging in 2014."Sinds de zomer van 2012 stijgt het aantal Vlaamse werklozen op jaarbasis significant, terwijl de werkgelegenheidsvooruitzichten negatief evolueren", besluit de SERV. Toch mag Vlaanderen zich troosten met een inflatie die, dankzij dalende energieprijzen, is afgenomen tot het West-Europese gemiddelde. (BO)