"Deze uitspraak is definitief. Bijgevolg zal Ageas de boete van 576.000 euro betalen", meldt de verzekeraar dinsdag.

De Nederlandse toezichthouder AFM legde in 2010 boetes op, omdat hij "van oordeel is dat Fortis toen mededelingen heeft gedaan over haar toekomstige solvabiliteit waarvan een onjuist of misleidend signaal uitging of te duchten was en niet tijdig heeft gecommuniceerd over de financiële gevolgen van de door de Europese Commissie opgelegde verkopen in het kader van de overname van ABN Amro", luidt het bij Ageas.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag wees het beroep dat Ageas had aangetekend, af. Halfweg februari liet de de verzekeraar weten dat de boetes in twee andere Fortis-dossiers in beroep wel van tafel waren geveegd. (Belga/BO)

"Deze uitspraak is definitief. Bijgevolg zal Ageas de boete van 576.000 euro betalen", meldt de verzekeraar dinsdag. De Nederlandse toezichthouder AFM legde in 2010 boetes op, omdat hij "van oordeel is dat Fortis toen mededelingen heeft gedaan over haar toekomstige solvabiliteit waarvan een onjuist of misleidend signaal uitging of te duchten was en niet tijdig heeft gecommuniceerd over de financiële gevolgen van de door de Europese Commissie opgelegde verkopen in het kader van de overname van ABN Amro", luidt het bij Ageas. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag wees het beroep dat Ageas had aangetekend, af. Halfweg februari liet de de verzekeraar weten dat de boetes in twee andere Fortis-dossiers in beroep wel van tafel waren geveegd. (Belga/BO)