Fitch heeft de rating van België bevestigd op 'AA', blijkt uit een mededeling van de kredietbeoordelaar. Het vooruitzicht blijft op 'negatief' staan, wat betekent dat de kredietgeloofwaardigheid van ons land op termijn nog altijd kan worden verlaagd.

Staatsschuld

Het ratingbureau heeft in zijn beoordeling vooral rekening gehouden met de hoogte van de Belgische staatsschuld en met de recente begrotingsmaatregelen.

Fitch verwacht dat de Belgische overheidsschuld dit jaar zal stijgen van 106,6 naar 107 procent van het bbp. Verwacht wordt dat de staatsschuld pas vanaf 2020 onder de 100 procent daalt.

Ter vergelijking: de Belgische overheidsschuld bedroeg eind 2007 86,7 procent van het bbp.

Begrotingstekort

Fitch noteert dat het Belgische begrotingstekort in 2014 3,2 procent van het bbp bedroeg, 0,3 procentpunt boven het peil van 2013 en 0,8 procentpunt boven de oorspronkelijke begrotingsdoelstelling. In zijn stabiliteitsprogramma van 2015 herziet de regering haar doelstelling voor het tekort op de begroting 2015 tot 2,5 procent van het bbp, wat boven de 2,1 procent ligt die oorspronkelijk begroot werd in 2014.

Risico's van de banken

Het ratingagentschap merkt nog op dat de risisco's van de bancaire sector die wegen op de overheidsfinaciering zijn afgenomen. En dan meer bepaald met betrekking tot zorgenkind Dexia. Eind mei 2015 verminderde het totale gewaarborgde bedrag van 37,56 miljard euro tot 34,5 miljard euro. Dat is het maximale bedrag dat België zou moeten neertellen als Dexia omver zou vallen. Dat bedrag stemt wel nog overeen met 8,4 procent van het bbp in 2015.

Negatieve outlook

Volgens Fitch weerspiegelt de negatieve outlook voor ons land onder meer de volgende risicofactoren die kunnen resulteren in een downgrade: fiscale versoepeling en teleurstellende groei, gekoppeld aan politieke onrust en onzekerheid die het vertrouwen in de fiscale verplichtingen en de economische groeivooruitzichten ondermijnen.

Een week geleden had kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) al beslist om de Belgische rating te handhaven, op het niveau "AA/A-1+" (Belga/BO)

Fitch heeft de rating van België bevestigd op 'AA', blijkt uit een mededeling van de kredietbeoordelaar. Het vooruitzicht blijft op 'negatief' staan, wat betekent dat de kredietgeloofwaardigheid van ons land op termijn nog altijd kan worden verlaagd. Het ratingbureau heeft in zijn beoordeling vooral rekening gehouden met de hoogte van de Belgische staatsschuld en met de recente begrotingsmaatregelen. Fitch verwacht dat de Belgische overheidsschuld dit jaar zal stijgen van 106,6 naar 107 procent van het bbp. Verwacht wordt dat de staatsschuld pas vanaf 2020 onder de 100 procent daalt.Ter vergelijking: de Belgische overheidsschuld bedroeg eind 2007 86,7 procent van het bbp.Fitch noteert dat het Belgische begrotingstekort in 2014 3,2 procent van het bbp bedroeg, 0,3 procentpunt boven het peil van 2013 en 0,8 procentpunt boven de oorspronkelijke begrotingsdoelstelling. In zijn stabiliteitsprogramma van 2015 herziet de regering haar doelstelling voor het tekort op de begroting 2015 tot 2,5 procent van het bbp, wat boven de 2,1 procent ligt die oorspronkelijk begroot werd in 2014.Het ratingagentschap merkt nog op dat de risisco's van de bancaire sector die wegen op de overheidsfinaciering zijn afgenomen. En dan meer bepaald met betrekking tot zorgenkind Dexia. Eind mei 2015 verminderde het totale gewaarborgde bedrag van 37,56 miljard euro tot 34,5 miljard euro. Dat is het maximale bedrag dat België zou moeten neertellen als Dexia omver zou vallen. Dat bedrag stemt wel nog overeen met 8,4 procent van het bbp in 2015.Volgens Fitch weerspiegelt de negatieve outlook voor ons land onder meer de volgende risicofactoren die kunnen resulteren in een downgrade: fiscale versoepeling en teleurstellende groei, gekoppeld aan politieke onrust en onzekerheid die het vertrouwen in de fiscale verplichtingen en de economische groeivooruitzichten ondermijnen. Een week geleden had kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) al beslist om de Belgische rating te handhaven, op het niveau "AA/A-1+" (Belga/BO)