Een ondernemer die zijn bedrijf naar het buitenland wil overbrengen, kan die operatie maar beter goed en discreet voorbereiden. Anders bestaat de kans dat hij zwaar moet betalen voor commerciële, sociaalrechtelijke of fiscale risico's.

"Veel Vlaamse ondernemers zijn het Belgische investeringsklimaat beu en overwegen een verhuizing naar het buitenland", waarschuwt Kris De Schutter, advocaat bij Loyens & Loeff. "In zo'n verhuizingsprocedure zitten heel wat juridische wolfijzers en schietgeweren."

Steven Callens van hetzelfde kantoor adviseert ondernemingen vooraf een commercieel-juridische risicoanalyse te maken over de landen waar ze zich willen vestigen. Bij een verhuizing naar een ander land gaan de contracten niet noodzakelijk mee over. "Meestal volstaat een eenvoudige brief om een contract de facto te doen overgaan naar de buitenlandse vennootschap, maar soms is een verhuizing voor de andere partij een signaal om een stevige heronderhandeling te starten", weet hij.

De Schutter is als specialist in arbeids- en socialezekerheidsrecht regelmatig betrokken bij een bedrijfssluiting. De wet-Renault legt voor een sluiting een strikte procedure op, die wordt beteugeld door strafsancties. "Dat is erg moeilijk uit te leggen aan potentiële investeerders", zegt De Schutter. "Een onderneming mag door die wet niet bekendmaken dat ze wil sluiten. Eerst moet ze met de vakbonden onderhandelen over de vertrekpremies. Die discretie botst soms met de andere voorbereidingen die een onderneming bij een sluiting moet nemen."

Volgens het Wetboek van Inkomstenbelasting kan een overdracht van een bedrijf naar het buitenland worden gekwalificeerd als een 'abnormaal voordeel', dat bij de winst van de vennootschap moet worden gevoegd en zo wordt belast. "Wie zijn bedrijf verkoopt, moet ook belasting betalen op de winst bij die operatie", vervolgt advocaat Nathalie Reypens. "Als de activiteiten van een Belgische poot van een internationale groep worden ondergebracht bij een zusterbedrijf, verdwijnen eventueel potentiële winsten. Daarom wordt het vertrek van een bedrijf soms fiscaal gelijkgesteld met de verkoop aan een derde partij. Daarover sluit je het beste een akkoord met de fiscus."

"Hetzelfde geldt voor de kosten die met een herstructurering gepaard gaan, zoals ontslagvergoedingen. Een onderneming weet beter op voorhand hoe die fiscaal zullen worden behandeld. Zonder een ruling kan de groep tot vijf jaar later een bijkomende aanslag krijgen."

Reypens wijst erop dat de Cel Verrekenprijzen van het ministerie van Financiën dit jaar verdubbelt tot twintig controleurs. "De fiscus beseft dat er geld kan worden verdiend met de vele herstructureringen", zegt Reypens. "Het aantal controles neemt dan ook gevoelig toe."

Het volledige artikel over de verhuizing van bedrijven leest u deze week in Trends.

Een ondernemer die zijn bedrijf naar het buitenland wil overbrengen, kan die operatie maar beter goed en discreet voorbereiden. Anders bestaat de kans dat hij zwaar moet betalen voor commerciële, sociaalrechtelijke of fiscale risico's."Veel Vlaamse ondernemers zijn het Belgische investeringsklimaat beu en overwegen een verhuizing naar het buitenland", waarschuwt Kris De Schutter, advocaat bij Loyens & Loeff. "In zo'n verhuizingsprocedure zitten heel wat juridische wolfijzers en schietgeweren."Steven Callens van hetzelfde kantoor adviseert ondernemingen vooraf een commercieel-juridische risicoanalyse te maken over de landen waar ze zich willen vestigen. Bij een verhuizing naar een ander land gaan de contracten niet noodzakelijk mee over. "Meestal volstaat een eenvoudige brief om een contract de facto te doen overgaan naar de buitenlandse vennootschap, maar soms is een verhuizing voor de andere partij een signaal om een stevige heronderhandeling te starten", weet hij. De Schutter is als specialist in arbeids- en socialezekerheidsrecht regelmatig betrokken bij een bedrijfssluiting. De wet-Renault legt voor een sluiting een strikte procedure op, die wordt beteugeld door strafsancties. "Dat is erg moeilijk uit te leggen aan potentiële investeerders", zegt De Schutter. "Een onderneming mag door die wet niet bekendmaken dat ze wil sluiten. Eerst moet ze met de vakbonden onderhandelen over de vertrekpremies. Die discretie botst soms met de andere voorbereidingen die een onderneming bij een sluiting moet nemen."Volgens het Wetboek van Inkomstenbelasting kan een overdracht van een bedrijf naar het buitenland worden gekwalificeerd als een 'abnormaal voordeel', dat bij de winst van de vennootschap moet worden gevoegd en zo wordt belast. "Wie zijn bedrijf verkoopt, moet ook belasting betalen op de winst bij die operatie", vervolgt advocaat Nathalie Reypens. "Als de activiteiten van een Belgische poot van een internationale groep worden ondergebracht bij een zusterbedrijf, verdwijnen eventueel potentiële winsten. Daarom wordt het vertrek van een bedrijf soms fiscaal gelijkgesteld met de verkoop aan een derde partij. Daarover sluit je het beste een akkoord met de fiscus.""Hetzelfde geldt voor de kosten die met een herstructurering gepaard gaan, zoals ontslagvergoedingen. Een onderneming weet beter op voorhand hoe die fiscaal zullen worden behandeld. Zonder een ruling kan de groep tot vijf jaar later een bijkomende aanslag krijgen."Reypens wijst erop dat de Cel Verrekenprijzen van het ministerie van Financiën dit jaar verdubbelt tot twintig controleurs. "De fiscus beseft dat er geld kan worden verdiend met de vele herstructureringen", zegt Reypens. "Het aantal controles neemt dan ook gevoelig toe."Het volledige artikel over de verhuizing van bedrijven leest u deze week in Trends.