De eerste periode van fiscale regularisatie liep ten einde op 30 juni 2006. Tot dan konden de belastingplichtigen een regularisatie bekomen zonder een boete te krijgen. Tot die datum werden 1.118 regularisatieaangiften ingediend. In de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 oktober 2009 werden er van de 1.890 aangiften, 1.581 behandeld en 1.555 goedgekeurd. Het totaal aangegeven bedrag van deze goedgekeurde aangiften bedroeg 358,7 miljoen euro.

Tijdens een vergadering van de Kamercommissie Financiën maakten vertegenwoordigers van het Contactpunt Regularisaties bekend dat er in de loop van 2009 786 dossiers werden ingediend waarvan er op dat ogenblik 333 verwerkt waren met een opbrengst van 31 miljoen euro voor de schatkist. Kamerlid Meyrem Almaci (Groen!) diende onlangs een wetsvoorstel in om de bestaande boetes op te trekken voor wie zijn niet-aangegeven inkomsten wil regulariseren.

De eerste periode van fiscale regularisatie liep ten einde op 30 juni 2006. Tot dan konden de belastingplichtigen een regularisatie bekomen zonder een boete te krijgen. Tot die datum werden 1.118 regularisatieaangiften ingediend. In de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 oktober 2009 werden er van de 1.890 aangiften, 1.581 behandeld en 1.555 goedgekeurd. Het totaal aangegeven bedrag van deze goedgekeurde aangiften bedroeg 358,7 miljoen euro. Tijdens een vergadering van de Kamercommissie Financiën maakten vertegenwoordigers van het Contactpunt Regularisaties bekend dat er in de loop van 2009 786 dossiers werden ingediend waarvan er op dat ogenblik 333 verwerkt waren met een opbrengst van 31 miljoen euro voor de schatkist. Kamerlid Meyrem Almaci (Groen!) diende onlangs een wetsvoorstel in om de bestaande boetes op te trekken voor wie zijn niet-aangegeven inkomsten wil regulariseren.