België doet het dus niet goed in vergelijking met de andere onderzochte landen. Enkel Zweden heeft met 5 juli een Tax Freedom Day (TFD) die later valt. Dat ons land op een status quo afklokt is al evenmin goed nieuws, aangezien de fiscale bevrijdingsdag in vrijwel alle landen vervroegt.

Terwijl België stagneert, valt de TFD in Luxemburg twee dagen later, op 16 mei. Ook de andere buurlanden doen het een stuk beter en boeken vooruitgang: Nederland 'viert' het kantelpunt van de belastingdruk op 19 mei, Duitsland op 27 mei en Frankrijk op 31 mei.

PwC heeft behalve een evaluatie ook enkele maatregelen klaar om de belastingdruk te verlagen. Zo moeten er initiatieven komen om het hoofdkwartier van internationale bedrijven aan te trekken en moet de arbeidskost naar beneden. De kloof tussen het bruto- en nettoloon in ons land is namelijk het grootst: er blijft slechts 55 procent van het brutoloon over.

PwC berekende in 2010 ook een 'fiscal vulnerability index', een graadmeter die de budgettaire armslag van een land weergeeft. Hoe hoger de index, hoe minder ruimte voor beleid. België scoort gemiddeld met een index van 52, al doet enkel Frankrijk (54) als een van de buurlanden het slechter. Griekenland (72,5) en de andere Zuid-Europese landen bengelen samen met Ierland, de VS en Japan achteraan.

België doet het dus niet goed in vergelijking met de andere onderzochte landen. Enkel Zweden heeft met 5 juli een Tax Freedom Day (TFD) die later valt. Dat ons land op een status quo afklokt is al evenmin goed nieuws, aangezien de fiscale bevrijdingsdag in vrijwel alle landen vervroegt.Terwijl België stagneert, valt de TFD in Luxemburg twee dagen later, op 16 mei. Ook de andere buurlanden doen het een stuk beter en boeken vooruitgang: Nederland 'viert' het kantelpunt van de belastingdruk op 19 mei, Duitsland op 27 mei en Frankrijk op 31 mei. PwC heeft behalve een evaluatie ook enkele maatregelen klaar om de belastingdruk te verlagen. Zo moeten er initiatieven komen om het hoofdkwartier van internationale bedrijven aan te trekken en moet de arbeidskost naar beneden. De kloof tussen het bruto- en nettoloon in ons land is namelijk het grootst: er blijft slechts 55 procent van het brutoloon over. PwC berekende in 2010 ook een 'fiscal vulnerability index', een graadmeter die de budgettaire armslag van een land weergeeft. Hoe hoger de index, hoe minder ruimte voor beleid. België scoort gemiddeld met een index van 52, al doet enkel Frankrijk (54) als een van de buurlanden het slechter. Griekenland (72,5) en de andere Zuid-Europese landen bengelen samen met Ierland, de VS en Japan achteraan.