De federale staat heeft in 2013 88.396 facturen aan btw-plichtige ondernemingen te laat betaald. De federale overheid blijft een slechte betaler, want het aantal te laat betaalde facturen is vorig jaar verder opgelopen tot 109.276. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Begroting Hervé Jamar op een schriftelijke vraag van Kattrin Jadin (MR).

Te laat betaalde facturen brengen ook verwijlinteresten mee. Die intresten liepen vorig jaar op tot 594.446,65 euro.

Volgens minister Jamar worden diverse initiatieven genomen om de betalingstermijnen te verkorten. Teneinde de doorlooptijd te versnellen werd in 2014 het proefproject 'e-invoicing' gestart, dat in 2015-2016 ingevoerd wordt.

In de loop van 2015 zal een omzendbrief inzake betaaltermijnen en correct gebruik van datums in het Fedcom-systeem verstuurd worden.

Vanaf halfweg 2015 wordt een periodieke monitoring uitgestuurd om departementen bewust te maken van de problematiek. Andere maatregelen hebben betrekking op een pro-actieve benadering van firma's in geval van onduidelijkheden en een betere opvolging van kredietnota's. (Belga/BO)

De federale staat heeft in 2013 88.396 facturen aan btw-plichtige ondernemingen te laat betaald. De federale overheid blijft een slechte betaler, want het aantal te laat betaalde facturen is vorig jaar verder opgelopen tot 109.276. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Begroting Hervé Jamar op een schriftelijke vraag van Kattrin Jadin (MR). Te laat betaalde facturen brengen ook verwijlinteresten mee. Die intresten liepen vorig jaar op tot 594.446,65 euro.Volgens minister Jamar worden diverse initiatieven genomen om de betalingstermijnen te verkorten. Teneinde de doorlooptijd te versnellen werd in 2014 het proefproject 'e-invoicing' gestart, dat in 2015-2016 ingevoerd wordt. In de loop van 2015 zal een omzendbrief inzake betaaltermijnen en correct gebruik van datums in het Fedcom-systeem verstuurd worden. Vanaf halfweg 2015 wordt een periodieke monitoring uitgestuurd om departementen bewust te maken van de problematiek. Andere maatregelen hebben betrekking op een pro-actieve benadering van firma's in geval van onduidelijkheden en een betere opvolging van kredietnota's. (Belga/BO)