Anderhalf jaar na het faillissement van de investeringsbank Lehman Brothers stelde Chris Dodd, voorzitter van de bankencommissie, maandag maatregelen voor, die het Amerikaanse financiële systeem in de toekomst beter moeten beschermen tegen een crash.

De centrale elementen zijn meer inspraak voor aandeelhouders, een grotere bescherming voor consumenten en een nieuwe rol voor de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. De bankencommissie van de Senaat stemt in principe volgende week over de voorstellen. De Republikeinen en de bedrijven verwerpen de plannen.

Volgens het plan-Dodd zal een negenkoppige raad met vertegenwoordigers van de Fed en verschillende reguleringsautoriteiten onder het voorzitterschap van de minister van Financiën de risico's voor het financiële systeem opsporen. Er wordt ook voorzien in een scherper toezicht op de handel met 'exotische' financiële producten.

Agentschap voor bescherming van consumenten

Omstreden is het idee van een nieuw agentschap voor de bescherming van consumenten. Dat agentschap zou producten zoals woonkredieten en kredietkaarten moeten reguleren. Volgens conservatieve Republikeinen zal dat zaken onnodig belemmeren. Het compromis van Dodd bestaat erin het agentschap onder auspiciën van de Fed te laten opereren. De Fed zou het toezicht over de kleinere banken moeten afgeven aan een nog op te richten reguleringsautoriteit, maar wel de waakhond blijven van de grote financiële instellingen.

Dodd wil nog voor de zomer zijn voorstellen aan de voltallige Senaat voorleggen.

Anderhalf jaar na het faillissement van de investeringsbank Lehman Brothers stelde Chris Dodd, voorzitter van de bankencommissie, maandag maatregelen voor, die het Amerikaanse financiële systeem in de toekomst beter moeten beschermen tegen een crash. De centrale elementen zijn meer inspraak voor aandeelhouders, een grotere bescherming voor consumenten en een nieuwe rol voor de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. De bankencommissie van de Senaat stemt in principe volgende week over de voorstellen. De Republikeinen en de bedrijven verwerpen de plannen. Volgens het plan-Dodd zal een negenkoppige raad met vertegenwoordigers van de Fed en verschillende reguleringsautoriteiten onder het voorzitterschap van de minister van Financiën de risico's voor het financiële systeem opsporen. Er wordt ook voorzien in een scherper toezicht op de handel met 'exotische' financiële producten. Agentschap voor bescherming van consumenten Omstreden is het idee van een nieuw agentschap voor de bescherming van consumenten. Dat agentschap zou producten zoals woonkredieten en kredietkaarten moeten reguleren. Volgens conservatieve Republikeinen zal dat zaken onnodig belemmeren. Het compromis van Dodd bestaat erin het agentschap onder auspiciën van de Fed te laten opereren. De Fed zou het toezicht over de kleinere banken moeten afgeven aan een nog op te richten reguleringsautoriteit, maar wel de waakhond blijven van de grote financiële instellingen. Dodd wil nog voor de zomer zijn voorstellen aan de voltallige Senaat voorleggen.