De Europese Commissie heeft een goed oog op de begrotingscijfers van België. Volgens de commissie zal het begrotingstekort dit jaar dalen tot onder de cruciale drie procent, namelijk 2,6 procent. Volgend jaar zou het tekort nog verder dalen naar 2,4 procent. Vorig jaar kampte ons land nog met een begrotingstekort van 3,2 procent.

"De daling is te danken aan de consolidatiemaatregelen die op alle niveaus zijn getroffen", schrijft de commissie in de nieuwe economische vooruitzichten.

Daarenboven zakt het structurele tekort in 2015 naar -2,1 procent (tegenover -2,8 procent in 2014). Die verbetering van het structureel saldo met -0,7 procent ligt in de lijn van wat het Planbureau vorige week reeds bekendmaakte.

Toename overheidsschuld

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn voor ons land. De schuldgraad van alle Belgische overheden samen bedroeg eind 2014 106,4 procent van het bruto binnenlands product. Dit jaar zal de schuld verder stijgen naar 106,8 procent, om pas in 2016 te gaan stabiliseren.

Het is afwachten tot maart eer we weten als België zijn beloftes is nagekomen in het kader van de Europese begrotings- en schuldregel.

Concreet zal de Commissie oordelen of België zijn schuldgraad voldoende heeft afgebouwd richting de 60 procent bbp. Als dat niet het geval is, kan ons land opnieuw in de procedure van buitensporig tekort terecht komen. Het 'schuldcriterium' is een van de elementen die bekeken worden. Dat het begrotingstekort onder de drie procent gezakt is, is niet van doorslaggevend belang. (Belga/NS)

De Europese Commissie heeft een goed oog op de begrotingscijfers van België. Volgens de commissie zal het begrotingstekort dit jaar dalen tot onder de cruciale drie procent, namelijk 2,6 procent. Volgend jaar zou het tekort nog verder dalen naar 2,4 procent. Vorig jaar kampte ons land nog met een begrotingstekort van 3,2 procent. "De daling is te danken aan de consolidatiemaatregelen die op alle niveaus zijn getroffen", schrijft de commissie in de nieuwe economische vooruitzichten. Daarenboven zakt het structurele tekort in 2015 naar -2,1 procent (tegenover -2,8 procent in 2014). Die verbetering van het structureel saldo met -0,7 procent ligt in de lijn van wat het Planbureau vorige week reeds bekendmaakte. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn voor ons land. De schuldgraad van alle Belgische overheden samen bedroeg eind 2014 106,4 procent van het bruto binnenlands product. Dit jaar zal de schuld verder stijgen naar 106,8 procent, om pas in 2016 te gaan stabiliseren. Het is afwachten tot maart eer we weten als België zijn beloftes is nagekomen in het kader van de Europese begrotings- en schuldregel. Concreet zal de Commissie oordelen of België zijn schuldgraad voldoende heeft afgebouwd richting de 60 procent bbp. Als dat niet het geval is, kan ons land opnieuw in de procedure van buitensporig tekort terecht komen. Het 'schuldcriterium' is een van de elementen die bekeken worden. Dat het begrotingstekort onder de drie procent gezakt is, is niet van doorslaggevend belang. (Belga/NS)