Het fonds, dat officieel Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions (RESAVER) heet, is een schakel in een strategie om de braindrain tegen te gaan.

De komende vier jaar ontwikkelt de Belgische dochter van de Amerikaanse makelaar en adviesverlener in verzekeringen Aon een pan-Europees aanvullend pensioenfonds voor researchers. De Europese commissie selecteerde eind 2014 Aon België voor die opdracht na een openbare aanbesteding. Het contract voor de ontwikkeling van dit grensoverschrijdende pensioenfonds bedraagt 3,5 miljoen euro.

Met RESAVER zet Europa in op het vergemakkelijken van arbeidsmobiliteit van onderzoekers in de Europese Economische Ruimte (EER). Het aanvullende pensioenfonds wordt de komende jaren stapsgewijs geïntroduceerd in de 31 landen van de EER. Het moet grensoverschrijdend worden aangeboden en een onderzoeker kan bij hetzelfde fonds aangesloten blijven als hij van werkgever verandert.

RESAVER zou een middel moeten zijn om Europese onderzoekers makkelijker in Europa te houden. Nu studeren meer onderzoekers af in Europa dan in de VS of Japan, toch belanden ze uiteindelijk vaak in de VS of elders.

Het fonds, dat officieel Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions (RESAVER) heet, is een schakel in een strategie om de braindrain tegen te gaan.De komende vier jaar ontwikkelt de Belgische dochter van de Amerikaanse makelaar en adviesverlener in verzekeringen Aon een pan-Europees aanvullend pensioenfonds voor researchers. De Europese commissie selecteerde eind 2014 Aon België voor die opdracht na een openbare aanbesteding. Het contract voor de ontwikkeling van dit grensoverschrijdende pensioenfonds bedraagt 3,5 miljoen euro.Met RESAVER zet Europa in op het vergemakkelijken van arbeidsmobiliteit van onderzoekers in de Europese Economische Ruimte (EER). Het aanvullende pensioenfonds wordt de komende jaren stapsgewijs geïntroduceerd in de 31 landen van de EER. Het moet grensoverschrijdend worden aangeboden en een onderzoeker kan bij hetzelfde fonds aangesloten blijven als hij van werkgever verandert. RESAVER zou een middel moeten zijn om Europese onderzoekers makkelijker in Europa te houden. Nu studeren meer onderzoekers af in Europa dan in de VS of Japan, toch belanden ze uiteindelijk vaak in de VS of elders.