Het percentage mensen dat 65 of ouder is in de Europese Unie bedroeg in 2014 18,5 procent. In België bedroeg dat percentage 17,8 procent. Verwacht wordt dat het aantal bejaarden uit die leeftijdscategorie tegen 2080 stijgt tot 28,7 procent in de EU en 26 procent in ons land.

Er komt tegen die tijd binnen de Europese Unie bovendien een flinke opmars van het aantal 80-plussers. Eurostat verwacht niet minder dan een verdubbeling: van 5,1 procent in de EU (5,3 procent in ons land) naar 12,3 procent (10,6 procent in België).

Het aandeel van de EU-bevolking dat 80 jaar of ouder is, nam de afgelopen 15 jaar overigens al toe van 3,5 procent in 2001 tot 5,1 procent in 2014.

Tegen 2080 wordt dus bijna 1 op de 8 personen (12,3 procent van de bevolking) binnen de Europese Unie een tachtiger.

Slowakije (op dit moment de lidstaat met het laagste percentage) wordt tegen 2080 mogelijk de lidstaat met het hoogste aandeel van personen van 80 jaar of ouder (16,3 procent), gevolgd door Portugal (15,8 procent), Duitsland (15,1 procent) en Polen (14,9 procent). Als we de prognoses van Eurostat mogen geloven telt Ierland tegen 2080 het minst aantal 80-plussers (7,4 procent) voor Litouwen (8,9 procent) en Letland (9,5 procent).

eurostat
© eurostat

Europa kampt behalve met vergrijzing ook met toenemende armoede. Volgens de Eurostat-cijfers liep in 2013 bijna een vijfde van de mensen van 65 of ouder (18,2 procent in de EU en 19,5 procent in België) het risico op armoede of sociale uitsluiting. Gemiddeld ligt dat percentage wel lager dan dat bij mensen die jonger zijn dan 65 het geval is: 25,9 procent in de EU, 21,1 procent in België.(Belga/BO)

Het percentage mensen dat 65 of ouder is in de Europese Unie bedroeg in 2014 18,5 procent. In België bedroeg dat percentage 17,8 procent. Verwacht wordt dat het aantal bejaarden uit die leeftijdscategorie tegen 2080 stijgt tot 28,7 procent in de EU en 26 procent in ons land. Er komt tegen die tijd binnen de Europese Unie bovendien een flinke opmars van het aantal 80-plussers. Eurostat verwacht niet minder dan een verdubbeling: van 5,1 procent in de EU (5,3 procent in ons land) naar 12,3 procent (10,6 procent in België). Het aandeel van de EU-bevolking dat 80 jaar of ouder is, nam de afgelopen 15 jaar overigens al toe van 3,5 procent in 2001 tot 5,1 procent in 2014. Tegen 2080 wordt dus bijna 1 op de 8 personen (12,3 procent van de bevolking) binnen de Europese Unie een tachtiger.Slowakije (op dit moment de lidstaat met het laagste percentage) wordt tegen 2080 mogelijk de lidstaat met het hoogste aandeel van personen van 80 jaar of ouder (16,3 procent), gevolgd door Portugal (15,8 procent), Duitsland (15,1 procent) en Polen (14,9 procent). Als we de prognoses van Eurostat mogen geloven telt Ierland tegen 2080 het minst aantal 80-plussers (7,4 procent) voor Litouwen (8,9 procent) en Letland (9,5 procent).Europa kampt behalve met vergrijzing ook met toenemende armoede. Volgens de Eurostat-cijfers liep in 2013 bijna een vijfde van de mensen van 65 of ouder (18,2 procent in de EU en 19,5 procent in België) het risico op armoede of sociale uitsluiting. Gemiddeld ligt dat percentage wel lager dan dat bij mensen die jonger zijn dan 65 het geval is: 25,9 procent in de EU, 21,1 procent in België.(Belga/BO)