Vanaf 1 januari stijgt de elektriciteitsfactuur van een gezin in Vlaanderen met een verbruik van 3.500 kWh met gemiddeld 8,4 procent. De aardgasfactuur, voor een gezin met een verbruik van 23.260 kWh, daalt daarentegen met gemiddeld 3,06 procent. Aangezien twee op de drie gezinnen in Vlaanderen met aardgas verwarmen, zou de totale energiefactuur gemiddeld stijgen met 0,54 procent, blijkt uit de nieuwe distributienettarieven die regulator VREG vrijdag bekendmaakte.

50 euro per jaar

Omgerekend gaat het om een gemiddelde toename ovan ruim 50 euro op jaarbasis voor elektriciteit, en een daling van 42 euro voor aardgas. De nieuwe tarieven gaan op 1 januari in, al is het mogelijk dat de leveranciers even wachten om die door te rekenen in de voorschotfacturen.

Verschillen tussen de regio's

Het gaat om gemiddelden: per regio zijn er traditioneel erg grote verschillen. Alles hangt af onder welke intercommunale men valt. Zo bijvoorbeeld stijgt de distributiekost (elektriciteit en aardgas) met 114 euro per jaar bij klanten van Infrax West, tot zelfs 143 euro bij Sibelgas en 165 euro voor Ores (Voeren). Klanten van Imewo betalen volgend jaar gemiddeld 31 euro minder voor de distributienettarieven. Bij Intergem is dat zelfs 75 euro per jaar minder, dat is ook de enige intercommunale in Vlaanderen waar de distributienettarieven voor elektriciteit zullen dalen.

Zonnepanelen

Ook de zogenaamde 'prosumenten', klanten met zonnepanelen, zullen in de toekomst meer gaan betalen. Er komt een speciaal tarief dat vanaf 1 juli 2015 zal worden aangerekend en dat voor een installatie met een vermogen van 4,2 kW (het gemiddelde in Vlaanderen, nvdr) neerkomt op gemiddeld 340 euro per jaar. Maar ook hier zijn er grote verschillen: klanten van Ores bijvoorbeeld betalen 443 euro per jaar. Ores is sowieso een buitenbeentje, geeft de VREG mee. Vroeger strekte het werkgebied van de intercommunale zich uit over gemeenten in Vlaanderen én Wallonië, nu blijft daar slechts Voeren met ongeveer 2.000 klanten van over. "Dat betekent dat alle kosten over dit kleine aantal mensen moeten worden verdeeld. Het is een pleidooi tot schaalvergroting", luidde het. Een samensmelting met het naburige Interenerga wordt niet uitgesloten.

VREG en CREG

Het is voor de Vlaamse energieregulator trouwens de eerste keer dat zij de distributienettarieven moet bepalen. Deze tarieven dekken enerzijds het gebruik van het distributienet en anderzijds de openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders, bijvoorbeeld rond groenestroomcertificaten of REG-premies (rationeel energieverbruik). In het verleden was het vastleggen van deze tarieven een bevoegdheid van de federale CREG. Door de korte tijdsspanne - pas op 1 juli gebeurde de bevoegdheidsoverdracht - heeft de VREG ervoor gekozen om dezelfde tariefstructuur als zijn voorganger te hanteren. Wel wordt voortaan kostendekkend gewerkt: het is niet de bedoeling om de kosten voor bijvoorbeeld groenestroomcertificaten te laten oplopen. "We willen sneller op de bal spelen, de tarieven kunnen volgend jaar aangepast worden indien nodig", klonk het vrijdag.

Tarieven

Het risico op een verdere tariefstijging is reëel, want de historische factuur van groenestroomcertificaten uit de periode 2010-2014, goed voor 109 miljoen euro, is nog niet doorgerekend. "Niet alle details zijn al gekend én er loopt nog een rechtszaak voor het hof van beroep in Brussel", luidde het.

Details over de nieuwe distributienettarieven per regio zijn terug te vinden op www.vreg.be/distributienettarieven. Voor elektriciteit maken die tarieven ongeveer 38 procent van de eindfactuur uit, voor aardgas is dat slechts 19 procent. (Belga/BO)

Vanaf 1 januari stijgt de elektriciteitsfactuur van een gezin in Vlaanderen met een verbruik van 3.500 kWh met gemiddeld 8,4 procent. De aardgasfactuur, voor een gezin met een verbruik van 23.260 kWh, daalt daarentegen met gemiddeld 3,06 procent. Aangezien twee op de drie gezinnen in Vlaanderen met aardgas verwarmen, zou de totale energiefactuur gemiddeld stijgen met 0,54 procent, blijkt uit de nieuwe distributienettarieven die regulator VREG vrijdag bekendmaakte.Omgerekend gaat het om een gemiddelde toename ovan ruim 50 euro op jaarbasis voor elektriciteit, en een daling van 42 euro voor aardgas. De nieuwe tarieven gaan op 1 januari in, al is het mogelijk dat de leveranciers even wachten om die door te rekenen in de voorschotfacturen. Het gaat om gemiddelden: per regio zijn er traditioneel erg grote verschillen. Alles hangt af onder welke intercommunale men valt. Zo bijvoorbeeld stijgt de distributiekost (elektriciteit en aardgas) met 114 euro per jaar bij klanten van Infrax West, tot zelfs 143 euro bij Sibelgas en 165 euro voor Ores (Voeren). Klanten van Imewo betalen volgend jaar gemiddeld 31 euro minder voor de distributienettarieven. Bij Intergem is dat zelfs 75 euro per jaar minder, dat is ook de enige intercommunale in Vlaanderen waar de distributienettarieven voor elektriciteit zullen dalen.Ook de zogenaamde 'prosumenten', klanten met zonnepanelen, zullen in de toekomst meer gaan betalen. Er komt een speciaal tarief dat vanaf 1 juli 2015 zal worden aangerekend en dat voor een installatie met een vermogen van 4,2 kW (het gemiddelde in Vlaanderen, nvdr) neerkomt op gemiddeld 340 euro per jaar. Maar ook hier zijn er grote verschillen: klanten van Ores bijvoorbeeld betalen 443 euro per jaar. Ores is sowieso een buitenbeentje, geeft de VREG mee. Vroeger strekte het werkgebied van de intercommunale zich uit over gemeenten in Vlaanderen én Wallonië, nu blijft daar slechts Voeren met ongeveer 2.000 klanten van over. "Dat betekent dat alle kosten over dit kleine aantal mensen moeten worden verdeeld. Het is een pleidooi tot schaalvergroting", luidde het. Een samensmelting met het naburige Interenerga wordt niet uitgesloten. Het is voor de Vlaamse energieregulator trouwens de eerste keer dat zij de distributienettarieven moet bepalen. Deze tarieven dekken enerzijds het gebruik van het distributienet en anderzijds de openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders, bijvoorbeeld rond groenestroomcertificaten of REG-premies (rationeel energieverbruik). In het verleden was het vastleggen van deze tarieven een bevoegdheid van de federale CREG. Door de korte tijdsspanne - pas op 1 juli gebeurde de bevoegdheidsoverdracht - heeft de VREG ervoor gekozen om dezelfde tariefstructuur als zijn voorganger te hanteren. Wel wordt voortaan kostendekkend gewerkt: het is niet de bedoeling om de kosten voor bijvoorbeeld groenestroomcertificaten te laten oplopen. "We willen sneller op de bal spelen, de tarieven kunnen volgend jaar aangepast worden indien nodig", klonk het vrijdag. Het risico op een verdere tariefstijging is reëel, want de historische factuur van groenestroomcertificaten uit de periode 2010-2014, goed voor 109 miljoen euro, is nog niet doorgerekend. "Niet alle details zijn al gekend én er loopt nog een rechtszaak voor het hof van beroep in Brussel", luidde het. Details over de nieuwe distributienettarieven per regio zijn terug te vinden op www.vreg.be/distributienettarieven. Voor elektriciteit maken die tarieven ongeveer 38 procent van de eindfactuur uit, voor aardgas is dat slechts 19 procent. (Belga/BO)