Het was een van de belangrijkste punten uit het Zomerakkoord van de regering-Michel: een abonnementstaks op effectenrekeningen boven 500.000 euro, à rato van 0,15 procent. Die taks werd ingeschreven met een opbrengst van 254 miljoen euro, al gaf de regering toe dat ze op dat moment eigenlijk niet wist hoeveel effectenrekeningen boven 500.000 euro de Belgen precies hadden.

Intussen heeft het kabinet-Van Overtveldt, dat verantwoordelijk is om details uit te werken van de taks die vooral CD&V wou doorvoeren, aanzienlijk wat cijferwerk achter de kiezen, en wordt duidelijk hoe de opbrengst gehaald kan worden. De Tijd bericht vandaag dat de 254 miljoen enkel realistisch is als ook niet-beursgenoteerde aandelen onder de heffing vallen. Voor de regering is dat geen nieuws, want volgens de krant werd de raming in juli gebaseerd op een lijstje waarop naast ook niet-beursgenoteerde aandelen prijkten, kasbons, beleggingsfondsen, obligaties, warrants en beursgenoteerde aandelen.

Voor Open VLD en N-VA is dat een bittere pil, want ook kleine ondernemers zouden daardoor mogelijk in het vizier komen. Maar zonder niet-beursgenoteerde aandelen dreigt de taks amper de helft van het verwachte bedrag op te halen, zo schrijft De Tijd nog.

Het was een van de belangrijkste punten uit het Zomerakkoord van de regering-Michel: een abonnementstaks op effectenrekeningen boven 500.000 euro, à rato van 0,15 procent. Die taks werd ingeschreven met een opbrengst van 254 miljoen euro, al gaf de regering toe dat ze op dat moment eigenlijk niet wist hoeveel effectenrekeningen boven 500.000 euro de Belgen precies hadden. Intussen heeft het kabinet-Van Overtveldt, dat verantwoordelijk is om details uit te werken van de taks die vooral CD&V wou doorvoeren, aanzienlijk wat cijferwerk achter de kiezen, en wordt duidelijk hoe de opbrengst gehaald kan worden. De Tijd bericht vandaag dat de 254 miljoen enkel realistisch is als ook niet-beursgenoteerde aandelen onder de heffing vallen. Voor de regering is dat geen nieuws, want volgens de krant werd de raming in juli gebaseerd op een lijstje waarop naast ook niet-beursgenoteerde aandelen prijkten, kasbons, beleggingsfondsen, obligaties, warrants en beursgenoteerde aandelen.Voor Open VLD en N-VA is dat een bittere pil, want ook kleine ondernemers zouden daardoor mogelijk in het vizier komen. Maar zonder niet-beursgenoteerde aandelen dreigt de taks amper de helft van het verwachte bedrag op te halen, zo schrijft De Tijd nog.