Het kan voor Brussel de grootste beursgang sinds jaren worden. Maar Euroclear heeft de knoop nog niet doorgehakt. Trekt de effectenafhandelaar naar de beurs of zal hij aandelenpakketten onderhands verkopen? "De raad van bestuur heeft zijn analyse afgerond", zegt CEO Lieve Mostrey. "We zijn in gesprek met de regulatoren. Zij zien ons als een systeembelangrijke instelling, en ze willen vermijden dat een verschuiving in ons aandeelhouderschap leidt tot een risicovoller beleid."
...

Het kan voor Brussel de grootste beursgang sinds jaren worden. Maar Euroclear heeft de knoop nog niet doorgehakt. Trekt de effectenafhandelaar naar de beurs of zal hij aandelenpakketten onderhands verkopen? "De raad van bestuur heeft zijn analyse afgerond", zegt CEO Lieve Mostrey. "We zijn in gesprek met de regulatoren. Zij zien ons als een systeembelangrijke instelling, en ze willen vermijden dat een verschuiving in ons aandeelhouderschap leidt tot een risicovoller beleid." Euroclear wikkelde vorig jaar 239 miljoen transacties af, goed voor 837.000 miljard euro. Bovendien houdt de onderneming voor 31.400 miljard euro aan effecten in bewaring. Als u een aandeel, een obligatie of een beleggingsfonds koopt, is de kans groot dat die transactie via Euroclear passeert. Het bedrijf garandeert de gelijktijdige uitwisseling van cash en effecten, en houdt de posities van de koper en de verkoper bij. Meer dan 2000 banken doen een beroep op de diensten van Euroclear. Iets meer dan honderd daarvan zijn de historische aandeelhouders van het bedrijf. Maar de voorbije jaren zoeken steeds meer banken de uitgang op. Niet omdat Euroclear niet rendabel genoeg zou zijn. Met een winst van 431 miljoen euro en een operationele cashflow van 709 miljoen op een omzet van 1,44 miljard euro kunnen weinig ondernemingen mooiere cijfers voorleggen. Langetermijninvesteerders zoals staats- en investeringsfondsen en verzekeraars staan aan te schuiven om de plaats van de banken in het aandeelhouderschap in te nemen. Onze Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) bouwde een belang van 2,6 procent in Euroclear op. De overheidsholding wil op die manier het bedrijf en de sector van de financiëlemarktinfrastructuur in ons land verankeren. De winst van Euroclear stijgt met een derde, de operationele cashflow met een vijfde. Hoe verklaart u die prima resultaten? LIEVE MOSTREY. "Ik ben opgetogen met de stijging van de commissie-inkomsten met 6 procent. Daarmee zitten we al twee jaar op rij boven onze doelstelling van 4 procent. Dat bewijst dat onze kernactiviteit goed draait en dat de strategie de juiste is. We creëren schaalvoordelen en verlagen de risico's voor onze klanten. We zijn erin geslaagd de snelheid waarmee onderpand wordt getransfereerd, te versnellen. Daardoor kunnen we ons klantennetwerk uitbreiden." De kosten stijgen amper. In een hoogtechnologisch bedrijf en met de druk van de digitalisering kan dat verbazing wekken. MOSTREY. "We hebben enkele jaren geleden zeer belangrijke investeringen gedaan, vooral om de IT-systemen aan te passen aan de regulering. Nu zitten we op een stabiel investeringsniveau, waardoor we denken dat we de kostentoename kunnen beperken tot maximaal 2 procent per jaar. Als we jaarlijks groeien, volstaat het om de kosten te beheersen, en dan groeit de winstmarge vanzelf. Vorig jaar is onze operationele marge met 4 procentpunten gestegen tot 28,4 procent." Lokt uw winstgevende business geen reactie uit van de klanten? U lijkt voldoende ruimte te hebben om hen goedkoper te bedienen. MOSTREY. "Je moet altijd empathie hebben voor de klanten. We discuteren geregeld met hen over de tarieven. Maar dat wij zo efficiënt zijn, is ook in hun belang. Zo kunnen we nieuwe diensten ontwikkelen die voor hen de kosten verlagen. Bovendien profiteren zij mee van de groei die wij realiseren door nieuwe klanten aan te trekken. Verhoudingsgewijs is Euroclear maar een kleine post in het kostenplaatje van een financiële instelling." U beloont uw aandeelhouders met een dividendstijging van 50 procent. Moet er geen geld opzij worden gezet? MOSTREY. "Dat gebeurt ook. We hebben de reserves versterkt. Maar de winst steeg met 34 procent, dus was er ook ruimte om de aandeelhouders te vergoeden. We keren nu 60 procent van de winst uit en zitten daarmee perfect in de bandbreedte van 55 tot 65 procent die de raad van bestuur heeft vastgelegd." Mag ik concluderen dat de bruid mooi gemaakt wordt met het oog op het aantrekken van nieuwe investeerders, al dan niet via een beursgang? MOSTREY. "Nee, zo zie ik dat niet. Euroclear is een belangrijke instelling in de financiële infrastructuur. Wij focussen op de veiligheid van transacties en het beperken van risico's voor het financiële systeem. 'Een bruid mooi maken' is een begrip dat niet in onze wereld thuis hoort." Waarom duurt het zo lang voor er duidelijkheid is over de manier waarop Euroclear zijn aandeelhoudersstructuur zal hervormen? MOSTREY. "De raad van bestuur heeft zijn analyse gemaakt. We consulteren nu de regelgevers. Zij zien toe op ons risicoprofiel. Ze willen vermijden dat de verandering in het aandeelhouderschap ons risicoaverse DNA zou aantasten." Het blijft bizar dat bepaalde banken hun participatie in Euroclear willen verkopen. Ze zullen nergens anders zo'n mooi rendement halen. MOSTREY. "Het dividendrendement is zeker een argument om aandeelhouder te blijven. Maar banken worden verplicht hoge kapitaalbuffers aan te houden voor aandelen die ze bezitten. De voorbije jaren hebben enkele banken hun participatie in Euroclear verkocht. Ze slaan op die manier twee vliegen in één klap: ze verminderen hun kapitaalvereisten en met de meerwaarde op de verkoop kunnen ze hun kapitaalbuffers versterken. Als een bank haar activa moet afbouwen, is het minder pijnlijk het belang in Euroclear te verkopen dan een eigen businesslijn af te stoten." De Belgische overheid heeft via de FPIM een belang van 2,6 procent in Euroclear. Er zou een consortium worden gevormd met Belgische verzekeraars als AG, Belfius Insurance, Ethias en Federale Verzekering om een groter aandelenpakket te verwerven? MOSTREY. "Ik heb dat ook in de krant gelezen. Meer kan ik niet zeggen." Wat zijn uw prioriteiten voor 2020? MOSTREY. "We willen vooral onze activiteiten in collateral management (onderpand, nvdr) voort ontwikkelen, omdat onderpand de beste manier is om nieuwe klanten aan te trekken. Daarnaast gaan we Euroclear Bank aansluiten op het T2S-systeem (een platform voor effectentransacties, nvdr) van de Europese Centrale Bank, waardoor onze klanten ook hun cash bij de centrale bank kunnen optimaliseren. Daar is veel vraag naar. Ik ga ervan uit dat we ook dit jaar onze doelstelling van 4 procent commissiegroei halen. Tenzij de impact van het coronavirus groter is dan we kunnen inschatten."