De begrotingscontrole heeft geen structurele ingrepen opgeleverd zoals een hogere btw, een indexsprong of een vermogensbelasting. De federale ministers kiezen voor eenmalige maatregelen boven diepgaande saneringen. Anders dreigt de economie nog verder kopje-onder te gaan, klinkt het. Economische experts zijn niet overtuigd.

"Een fundamentele sanering van de overheidsfinanciën is cruciaal omdat hier een van de oorzaken van de internationale crisis ligt. Alle landen kampen met hoge begrotingstekorten", zegt Gert Peersman, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent. "We kunnen niet alles naar de volgende generatie blijven doorschuiven.

Door de vergrijzing maakt de sociale zekerheid straks een derde van het bbp uit. Wat in het regeerakkoord staat over langer werken, is een druppel op een hete plaat. De rapporten van de Studiecommissie Vergrijzing zijn veel te optimistisch. De meerkosten van de vergrijzing zouden 6 procent van het bbp bedragen, maar zijn gebaseerd op simulaties waarbij we sneller groeien dan ooit en veronderstellen dat er geen bruggepensioneerden meer zijn."

"Het is belangrijk dat er de komende jaren goed gesaneerd wordt. De regering probeert een begroting op te kalefateren met one shots. Dat heeft een nefast effect op de economische groei. De bevolking weet dat die maatregelen onvoldoende zijn en later gecompenseerd moeten worden met structurele ingrepen. De mensen worden onzeker en gaan eerder sparen dan consumeren."

Chris Serroyen, hoofd ACV-studiedienst is een andere mening toegedaan: "Een sanering is nodig, maar als ze te hard gaat, dreig je de recessie te verergeren. In België is een aantal one shots evident, want de regering is veel te laat gevormd. Maar te veel eenmalige maatregelen zal Europa niet blijven aanvaarden. Structurele ingrepen zijn nodig."

Serroyen staat met zijn standpunt wat alleen. "Een pijnloze sanering is geen oplossing", benadrukt Johan Van Gompel, senior economist KBC en docent economie aan de HUB. "Je kunt beter meteen goede maatregelen nemen dan kleine ingrepen waarvan je niet weet wat het effect is. Het deficit van 2,8 procent is dit jaar heel belangrijk en de markten zien daar streng op toe. In België zijn de primaire uitgaven de voorbije jaren relatief sneller gestegen dan in de buurlanden. De belastingdruk bleef hoog. Ik denk daarom dat België meer op de uitgaven moet werken dan op de inkomsten. Anders dreig je de groei te fnuiken."

"België streeft dit jaar naar een deficit van 2,8 procent, volgend jaar wordt dat 1,8 en in 2015 moet er een begrotingsevenwicht zijn. Ik vind dat een goede strategie: niet te snel en niet te traag", vult Geert Vancronenburg, hoofdeconoom VBO aan, "Als de begroting in evenwicht is, kan de schuld op termijn teruggebracht worden tot 60 procent van het bbp. Dat kan in vijftien jaar. Maar de belastingen kunnen zeker niet omhoog. De uitgaven moeten omlaag. Dan kan via het overheidsapparaat en een beter werkende arbeidsmarkt." (A.M.)

De begrotingscontrole heeft geen structurele ingrepen opgeleverd zoals een hogere btw, een indexsprong of een vermogensbelasting. De federale ministers kiezen voor eenmalige maatregelen boven diepgaande saneringen. Anders dreigt de economie nog verder kopje-onder te gaan, klinkt het. Economische experts zijn niet overtuigd. "Een fundamentele sanering van de overheidsfinanciën is cruciaal omdat hier een van de oorzaken van de internationale crisis ligt. Alle landen kampen met hoge begrotingstekorten", zegt Gert Peersman, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent. "We kunnen niet alles naar de volgende generatie blijven doorschuiven.Door de vergrijzing maakt de sociale zekerheid straks een derde van het bbp uit. Wat in het regeerakkoord staat over langer werken, is een druppel op een hete plaat. De rapporten van de Studiecommissie Vergrijzing zijn veel te optimistisch. De meerkosten van de vergrijzing zouden 6 procent van het bbp bedragen, maar zijn gebaseerd op simulaties waarbij we sneller groeien dan ooit en veronderstellen dat er geen bruggepensioneerden meer zijn." "Het is belangrijk dat er de komende jaren goed gesaneerd wordt. De regering probeert een begroting op te kalefateren met one shots. Dat heeft een nefast effect op de economische groei. De bevolking weet dat die maatregelen onvoldoende zijn en later gecompenseerd moeten worden met structurele ingrepen. De mensen worden onzeker en gaan eerder sparen dan consumeren." Chris Serroyen, hoofd ACV-studiedienst is een andere mening toegedaan: "Een sanering is nodig, maar als ze te hard gaat, dreig je de recessie te verergeren. In België is een aantal one shots evident, want de regering is veel te laat gevormd. Maar te veel eenmalige maatregelen zal Europa niet blijven aanvaarden. Structurele ingrepen zijn nodig." Serroyen staat met zijn standpunt wat alleen. "Een pijnloze sanering is geen oplossing", benadrukt Johan Van Gompel, senior economist KBC en docent economie aan de HUB. "Je kunt beter meteen goede maatregelen nemen dan kleine ingrepen waarvan je niet weet wat het effect is. Het deficit van 2,8 procent is dit jaar heel belangrijk en de markten zien daar streng op toe. In België zijn de primaire uitgaven de voorbije jaren relatief sneller gestegen dan in de buurlanden. De belastingdruk bleef hoog. Ik denk daarom dat België meer op de uitgaven moet werken dan op de inkomsten. Anders dreig je de groei te fnuiken." "België streeft dit jaar naar een deficit van 2,8 procent, volgend jaar wordt dat 1,8 en in 2015 moet er een begrotingsevenwicht zijn. Ik vind dat een goede strategie: niet te snel en niet te traag", vult Geert Vancronenburg, hoofdeconoom VBO aan, "Als de begroting in evenwicht is, kan de schuld op termijn teruggebracht worden tot 60 procent van het bbp. Dat kan in vijftien jaar. Maar de belastingen kunnen zeker niet omhoog. De uitgaven moeten omlaag. Dan kan via het overheidsapparaat en een beter werkende arbeidsmarkt." (A.M.)