Het bruto binnenlands product (bbp) in de OESO-zone stijgt in het eerste kwartaal 2010 met 0,7 procent. Dat betekent dat de zone voor het vierde opeenvolgende kwartaal economische groei optekent.

De sterke groei zet door in de Verenigde Staten (0,8 procent) en Japan (1,2 procent). In de eurozone en de Europese Unie (EU)(0,2 procent) tekent de organisatie, die 30 overwegend welvarende landen omvat, een minder opmerkelijke groei op.

Italië is erin geslaagd in het eerste kwartaal 0,5 procent groei te realiseren, na een lichte daling in het voorgaande kwartaal. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vertraagde het herstelritme. In Duitsland bleef het ongewijzigd.

Op jaarbasis was er opnieuw positieve groei (2,5 procent) in de OESO-zone, na een terugval van vijf opeenvolgende kwartalen. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar het bbp met 0,2 procent daalde ten opzichte van dezelfde periode in 2009, ging het bbp in alle andere belangrijke economieën van de OESO hoger, met een sterke toename met 4,2 procent in Japan.

Het bruto binnenlands product (bbp) in de OESO-zone stijgt in het eerste kwartaal 2010 met 0,7 procent. Dat betekent dat de zone voor het vierde opeenvolgende kwartaal economische groei optekent. De sterke groei zet door in de Verenigde Staten (0,8 procent) en Japan (1,2 procent). In de eurozone en de Europese Unie (EU)(0,2 procent) tekent de organisatie, die 30 overwegend welvarende landen omvat, een minder opmerkelijke groei op. Italië is erin geslaagd in het eerste kwartaal 0,5 procent groei te realiseren, na een lichte daling in het voorgaande kwartaal. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vertraagde het herstelritme. In Duitsland bleef het ongewijzigd. Op jaarbasis was er opnieuw positieve groei (2,5 procent) in de OESO-zone, na een terugval van vijf opeenvolgende kwartalen. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar het bbp met 0,2 procent daalde ten opzichte van dezelfde periode in 2009, ging het bbp in alle andere belangrijke economieën van de OESO hoger, met een sterke toename met 4,2 procent in Japan.