Door de hervorming komen projecten met zonnepanelen of installaties die al groenestroom- of warmtekrachtkoppelingscertificaten krijgen voortaan niet meer in aanmerking voor de ecologiepremie.

Het is de bedoeling de klassieke ecologische investeringen weer meer aan bod te laten komen. De ecologiepremie wordt toegekend op basis van een call-systeem waarbij punten worden toegekend op basis van het rendement. Dat van zonnepanelen ligt doorgaans een pak hoger dan bijvoorbeeld maatregelen om energie te besparen. Daardoor vielen deze laatste steevast uit de boot.

De nieuwe aanpak geldt niet voor groenestroominstallaties waarvan de onrendabele top hoger ligt dan de marktprijs. Die top wordt door VITO berekend en is de steun die noodzakelijk is om tot een rendabel project te komen en vertaalt zich doorgaans in de waarde van het certificaat. Zo is een groenestroomcertificaat voor zonne-energie 350 euro waard.

De hervorming dreigt nefast uit te draaien voor de bio-wkk's, een markt waarin bedrijven als Electrawinds en Eneco de belangrijkste ontwikkelaars zijn. Dat zijn doorgaans relatief kleine installaties die veelal draaien op mest en teeltafval. Die hebben volgens sectorspecialisten zowel groenestroom-, wkk-certificaten als de ecologiepremie nodig om rendabel te zijn.

De onrendabele top voor die projecten bedraagt 90 euro, maar zou volgens een betrokkene eigenlijk "eerder 120 euro moeten zijn, en door deze maatregel zelfs 145 euro". Maar van een herziening van die top is voorlopig geen sprake. Er is ook nood aan een onderscheid tussen bio-wkk's en de grotere gasgestookte wkk's, zoals die gebruikelijk zijn in de serreteelt. Die zouden naar verluidt zonder de ecologiepremie kunnen. Het potentieel van biogasinstallaties (inclusief bijvoorbeeld vergisting van afvalwater) wordt geschat op 20 tot 25 procent van de Belgische capaciteit voor hernieuwbare energie.

L.H.

Door de hervorming komen projecten met zonnepanelen of installaties die al groenestroom- of warmtekrachtkoppelingscertificaten krijgen voortaan niet meer in aanmerking voor de ecologiepremie. Het is de bedoeling de klassieke ecologische investeringen weer meer aan bod te laten komen. De ecologiepremie wordt toegekend op basis van een call-systeem waarbij punten worden toegekend op basis van het rendement. Dat van zonnepanelen ligt doorgaans een pak hoger dan bijvoorbeeld maatregelen om energie te besparen. Daardoor vielen deze laatste steevast uit de boot. De nieuwe aanpak geldt niet voor groenestroominstallaties waarvan de onrendabele top hoger ligt dan de marktprijs. Die top wordt door VITO berekend en is de steun die noodzakelijk is om tot een rendabel project te komen en vertaalt zich doorgaans in de waarde van het certificaat. Zo is een groenestroomcertificaat voor zonne-energie 350 euro waard. De hervorming dreigt nefast uit te draaien voor de bio-wkk's, een markt waarin bedrijven als Electrawinds en Eneco de belangrijkste ontwikkelaars zijn. Dat zijn doorgaans relatief kleine installaties die veelal draaien op mest en teeltafval. Die hebben volgens sectorspecialisten zowel groenestroom-, wkk-certificaten als de ecologiepremie nodig om rendabel te zijn. De onrendabele top voor die projecten bedraagt 90 euro, maar zou volgens een betrokkene eigenlijk "eerder 120 euro moeten zijn, en door deze maatregel zelfs 145 euro". Maar van een herziening van die top is voorlopig geen sprake. Er is ook nood aan een onderscheid tussen bio-wkk's en de grotere gasgestookte wkk's, zoals die gebruikelijk zijn in de serreteelt. Die zouden naar verluidt zonder de ecologiepremie kunnen. Het potentieel van biogasinstallaties (inclusief bijvoorbeeld vergisting van afvalwater) wordt geschat op 20 tot 25 procent van de Belgische capaciteit voor hernieuwbare energie. L.H.