De banken van de eurozone mogen vanaf volgend jaar opnieuw een dividend uitkeren. Maar het zal een pietluttig bedrag zijn in vergelijking met wat de aandeelhouders van banken gewoon zijn. Het dividend mag niet hoger zijn dan 15 procent van de gecumuleerde winst over de boekjaren 2019 en 2020, en het mag niet meer bedragen dan 0,2 procent van de kernkapitaalratio.
...

De banken van de eurozone mogen vanaf volgend jaar opnieuw een dividend uitkeren. Maar het zal een pietluttig bedrag zijn in vergelijking met wat de aandeelhouders van banken gewoon zijn. Het dividend mag niet hoger zijn dan 15 procent van de gecumuleerde winst over de boekjaren 2019 en 2020, en het mag niet meer bedragen dan 0,2 procent van de kernkapitaalratio.De aandeelhouders zijn het gewoon veel meer te krijgen. Beursgenoteerde banken als KBC en ING keren normaal 50 procent van hun winst uit, of meer. In 2019 was de banksector goed voor 15 procent van alle door Europese bedrijven uitgekeerde dividenden. Geen enkele andere bedrijfstak keerde meer uit.De banken kregen dit jaar klappen op de beurs en noteren fors onder hun boekwaarde. Een dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen is voor de meeste onder hen noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven voor investeerders. Daarom hadden de bankiers gehoopt dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar dividendverbod helemaal zou loslaten. De versoepeling is evenwel miniem, en zal de beleggers niet euforisch stemmen. De koersen van de beursgenoteerde banken stonden woensdag dan ook weer onder druk.Uit economisch standpunt is de beslissing van de ECB nochtans makkelijk te begrijpen. Ze zet gewoon haar voorzichtige beleid voort, en beschouwt de kapitaalsterkte van de banken als een prioriteit. Als die hun winsten niet uitkeren, versterken ze hun reserves en blijven de kapitaalbuffers intact. Dat is cruciaal om de schok van de coronacrisis op te vangen. Door de banken dit jaar te verplichten geen dividend uit te keren, bleef al zeker 30 miljard euro in de bankreserves.De ECB beseft maar al te goed dat de impact van de corona-epidemie op de bankbalansen zich nog altijd niet gemanifesteerd heeft. Dat komt omdat veel gezinnen en bedrijven in Europa beschermd worden door steunmaatregelen van de overheid. De banken legden dit jaar wel provisies voor kredietverliezen aan, maar de reële terugbetalingsproblemen zullen pas volgend jaar naar boven komen.Met haar beslissing velt de ECB een wijs salomonsoordeel. Alleen winstgevende en kapitaalkrachtige banken mogen hun aandeelhouders vergoeden. Dat er een beperkte return is, is niet onbelangrijk. Er zijn investeerders nodig, als een bank ooit vers kapitaal moet bijtanken. Bovendien zal die return nu het hoogst liggen bij de best gekapitaliseerde banken. Het signaal is duidelijk: hoe sterker de kapitaalbuffers, hoe beter de bank de coronacrisis zal kunnen verteren. Dat is ook beter voor de aandeelhouder die rekent op een dividend.