Duitsland noteert als locomotief van de eurozone voor het laatste kwartaal 2011 een terugval van het bbp met 0,2 procent in vergelijking met het derde kwartaal. Volgens de berekeningen van het bureau van de statistiek was er in het derde kwartaal nog sprake van een toename van het bbp met 0,6 procent.

Met name de Duitse uitvoer kampte in het vierde kwartaal met een serieuze dip van -0,8 procent na een toename met 2,6 procent in het derde kwartaal. Volgens Christian Schulz van Berenberg Bank valt de dip evenwel beter mee dan gevreesd. 'De afnemende uitvoer naar landen binnen de eurozone werd gedeeltelijk gecompenseerd door de toenemende uitvoer naar landen buiten de Europese Unie,' aldus Schulz.

Ondanks de vierdekwartaalkrimp houden economen er rekening mee dat de Duitse economie in het eerste kwartaal 2012 stagneert vooraleer in het tweede kwartaal opnieuw aan te trekken. Overigens wijzen bepaalde economische indicatoren, zoals het ondernemersvertrouwen dat op het hoogste peil in zeven maanden kwam, op een heropleving van de economie in Duitsland.

Begrotingstekort

Duitsland is er het afgelopen jaar in geslaagd het begrotingstekort terug te brengen tot 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent dat er nu een tekort van 25,3 miljard euro tegenover een bbp van 2570 miljard euro op de tabellen staat. In 2010 bedroeg het Duitse begrotingstekort nog 4,3 procent van het bbp.

Meer loon voor metaalsector

Intussen stuurt de sterke vakbond IG Metall, die de metaalsector vertegenwoordigt, voor 2012 aan op een fikse loonsverhoging van 6,5 procent voor de zowat 3,4 miljoen werknemers in de metaalsector. De looneisen van IG Metall, die vorige week aangekondigd en vrijdag bevestigd werden, zijn volgens de metaalvakbond een gevolg van jarenlange loonmatiging toen de conjunctuur minder gunstig was dan vandaag.

Het huidige loonakkoord dat van kracht is voor de werknemers in de Duitse metaalsector loopt eind maart af, en de onderhandelingen tussen werkgeversorganisatie Gesamtmetall en vakbond IG Metall worden op 6 maart opgestart. Als aanloop naar de onderhandelingen eist de metaalvakbond een loonsverhoging om de werkgevers mee te laten delen in de recente economische ontwikkelingen, luidt het. IG Metall waarschuwde eerder al voor mogelijke stakingsacties als er tegen 22 mei geen akkoord wordt bereikt. (AFN/Reuters/BO)

Duitsland noteert als locomotief van de eurozone voor het laatste kwartaal 2011 een terugval van het bbp met 0,2 procent in vergelijking met het derde kwartaal. Volgens de berekeningen van het bureau van de statistiek was er in het derde kwartaal nog sprake van een toename van het bbp met 0,6 procent. Met name de Duitse uitvoer kampte in het vierde kwartaal met een serieuze dip van -0,8 procent na een toename met 2,6 procent in het derde kwartaal. Volgens Christian Schulz van Berenberg Bank valt de dip evenwel beter mee dan gevreesd. 'De afnemende uitvoer naar landen binnen de eurozone werd gedeeltelijk gecompenseerd door de toenemende uitvoer naar landen buiten de Europese Unie,' aldus Schulz. Ondanks de vierdekwartaalkrimp houden economen er rekening mee dat de Duitse economie in het eerste kwartaal 2012 stagneert vooraleer in het tweede kwartaal opnieuw aan te trekken. Overigens wijzen bepaalde economische indicatoren, zoals het ondernemersvertrouwen dat op het hoogste peil in zeven maanden kwam, op een heropleving van de economie in Duitsland.BegrotingstekortDuitsland is er het afgelopen jaar in geslaagd het begrotingstekort terug te brengen tot 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent dat er nu een tekort van 25,3 miljard euro tegenover een bbp van 2570 miljard euro op de tabellen staat. In 2010 bedroeg het Duitse begrotingstekort nog 4,3 procent van het bbp. Meer loon voor metaalsectorIntussen stuurt de sterke vakbond IG Metall, die de metaalsector vertegenwoordigt, voor 2012 aan op een fikse loonsverhoging van 6,5 procent voor de zowat 3,4 miljoen werknemers in de metaalsector. De looneisen van IG Metall, die vorige week aangekondigd en vrijdag bevestigd werden, zijn volgens de metaalvakbond een gevolg van jarenlange loonmatiging toen de conjunctuur minder gunstig was dan vandaag.Het huidige loonakkoord dat van kracht is voor de werknemers in de Duitse metaalsector loopt eind maart af, en de onderhandelingen tussen werkgeversorganisatie Gesamtmetall en vakbond IG Metall worden op 6 maart opgestart. Als aanloop naar de onderhandelingen eist de metaalvakbond een loonsverhoging om de werkgevers mee te laten delen in de recente economische ontwikkelingen, luidt het. IG Metall waarschuwde eerder al voor mogelijke stakingsacties als er tegen 22 mei geen akkoord wordt bereikt. (AFN/Reuters/BO)