In het vierde kwartaal 2010 vertraagde de groei evenwel - door de vroege en strenge winter - tot 0,5 procent in vergelijking met het derde kwartaal.

De economie van het grootste land van de eurozone werd in 2010 vooral gestuwd door een opstoot van de export (+14 procent) en een heropleving van de binnenlandse consumptie (+0,5 procent).

Ondanks de groeiende economie zien de Duitsers het begrotingstekort toenemen tot 88,5 miljard euro, tegen 73 miljard euro in 2009. Het tekort bedraagt hiermee 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), wat boven de norm ligt van 3 procent die het Europese Stabiliteitspact voorschrijft.

Voor 2011 wordt rekening gehouden met een beperkte groei. Het begrotingstekort zou opnieuw onder de 3 procent van het bbp moeten uitkomen.

In 2009 kreeg de Duitse economie nog af te rekenen met een krimp van 4,7 procent onder invloed van de wereldwijde economische en financiële crisis. De vorige recordgroei dateert van 2006 (3,4 procent).

In het vierde kwartaal 2010 vertraagde de groei evenwel - door de vroege en strenge winter - tot 0,5 procent in vergelijking met het derde kwartaal. De economie van het grootste land van de eurozone werd in 2010 vooral gestuwd door een opstoot van de export (+14 procent) en een heropleving van de binnenlandse consumptie (+0,5 procent). Ondanks de groeiende economie zien de Duitsers het begrotingstekort toenemen tot 88,5 miljard euro, tegen 73 miljard euro in 2009. Het tekort bedraagt hiermee 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), wat boven de norm ligt van 3 procent die het Europese Stabiliteitspact voorschrijft. Voor 2011 wordt rekening gehouden met een beperkte groei. Het begrotingstekort zou opnieuw onder de 3 procent van het bbp moeten uitkomen. In 2009 kreeg de Duitse economie nog af te rekenen met een krimp van 4,7 procent onder invloed van de wereldwijde economische en financiële crisis. De vorige recordgroei dateert van 2006 (3,4 procent).