Uit de ZEW-index blijkt dat het vertrouwen van de Duitse investeerders en analisten toegenomen is van -21,6 in januari tot 5,4 in februari. Dat is het hoogse peil sinds april 2011. Analisten hadden een toename verwacht tot -12.

Vorige maand ging de ZEW-index al hoger van -53,8 punten in december tot -21,6 punten in januari.

Een afzonderlijke peiling van het ZEW-instituut die de beoordeling van de huidige conjunctuur meet, nam toe van 28,4 punten in januari tot 40,3 in februari. Ook dat resultaat ligt boven de analistenverwachtingen, die een stijging tot 30 punten lieten optekenen.

De positieve resultaten van de ZEW-index zouden erop kunnen wijzen dat de Duitse economie begin 2012 weer aantrekt, en erin slaagt een recessie af te wenden.

Het ZEW-instituut uit Mannheim merkt wel een toenemende kloof tussen de robuuste Duitse economie en de rest van de eurozone. Dat blijkt onder meer uit de recessie die in Portugal verder wordt uitgediept met een vierdekwartaalkrimp van 1,3 procent.

Marcus Kappler, econoom bij ZEW, wijst er evenwel op dat de politieke banadering van de crisis in de eurozone vandaag minder beangstigend lijkt dan drie maanden geleden. (Reuters/BO)

Uit de ZEW-index blijkt dat het vertrouwen van de Duitse investeerders en analisten toegenomen is van -21,6 in januari tot 5,4 in februari. Dat is het hoogse peil sinds april 2011. Analisten hadden een toename verwacht tot -12. Vorige maand ging de ZEW-index al hoger van -53,8 punten in december tot -21,6 punten in januari.Een afzonderlijke peiling van het ZEW-instituut die de beoordeling van de huidige conjunctuur meet, nam toe van 28,4 punten in januari tot 40,3 in februari. Ook dat resultaat ligt boven de analistenverwachtingen, die een stijging tot 30 punten lieten optekenen. De positieve resultaten van de ZEW-index zouden erop kunnen wijzen dat de Duitse economie begin 2012 weer aantrekt, en erin slaagt een recessie af te wenden.Het ZEW-instituut uit Mannheim merkt wel een toenemende kloof tussen de robuuste Duitse economie en de rest van de eurozone. Dat blijkt onder meer uit de recessie die in Portugal verder wordt uitgediept met een vierdekwartaalkrimp van 1,3 procent.Marcus Kappler, econoom bij ZEW, wijst er evenwel op dat de politieke banadering van de crisis in de eurozone vandaag minder beangstigend lijkt dan drie maanden geleden. (Reuters/BO)