Mario Draghi, voorzitter van de ECB, drukt zich voorzichtig optimistisch uit over de economie in de eurozone.

Draghi liet een zweem van optimisme blijken in een toelichting bij het rentebesluit van de ECB. De Europese Centrale Bank raakte zoals verwacht weer niet aan de rente van 0,75 procent. De laatste rentewijziging dateert van juli 2012, toen de rente verlaagd werd naar het historisch lage peil van 0,75 procent.

Dat er niet gesleuteld wordt aan de belangrijkste rentevoet werd algemeen verwacht. De beslissing om de rente ook dit keer ongewijzigd te laten, werd unaniem genomen, aldus Draghi.

Volgens de ECB-voorzitter wijzen verscheidene indicatoren erop dat de economie in de eurozone - zij het op een laag peil - aan het stabiliseren is. Later dit jaar zou de economische activiteit dan geleidelijk aan herstellen.

Draghi herhaalde donderdag dat hij verwacht dat de inflatie in de loop van het jaar onder de 2 procent zakt. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank is in de eerste plaats gericht op stabiele prijzen. De instelling mikt daarbij op een inflatiecijfer van net onder de 2 procent. De inflatie in de eurozone bevindt zich evenwel al een tijd boven die grens. (Reuters/BO)

Mario Draghi, voorzitter van de ECB, drukt zich voorzichtig optimistisch uit over de economie in de eurozone. Draghi liet een zweem van optimisme blijken in een toelichting bij het rentebesluit van de ECB. De Europese Centrale Bank raakte zoals verwacht weer niet aan de rente van 0,75 procent. De laatste rentewijziging dateert van juli 2012, toen de rente verlaagd werd naar het historisch lage peil van 0,75 procent. Dat er niet gesleuteld wordt aan de belangrijkste rentevoet werd algemeen verwacht. De beslissing om de rente ook dit keer ongewijzigd te laten, werd unaniem genomen, aldus Draghi.Volgens de ECB-voorzitter wijzen verscheidene indicatoren erop dat de economie in de eurozone - zij het op een laag peil - aan het stabiliseren is. Later dit jaar zou de economische activiteit dan geleidelijk aan herstellen.Draghi herhaalde donderdag dat hij verwacht dat de inflatie in de loop van het jaar onder de 2 procent zakt. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank is in de eerste plaats gericht op stabiele prijzen. De instelling mikt daarbij op een inflatiecijfer van net onder de 2 procent. De inflatie in de eurozone bevindt zich evenwel al een tijd boven die grens. (Reuters/BO)