De Duitse economie heeft de wind in de zeilen. De economische activiteit is sterk toegenomen, terwijl de inflatie stabiel is gebleven. Tegelijk moet de sterkte van de euro tegenover de dollar de impact van de stijging van de olieprijzen kunnen afzwakken. "Zo bekeken lijkt de Europese Centrale Bank over weinig manoeuvreerruimte te beschikken om haar monetaire beleid agressief te normaliseren", zegt Robert Smith, die bij Barings Asset Management het fonds Baring German Growth beheert.
...

De Duitse economie heeft de wind in de zeilen. De economische activiteit is sterk toegenomen, terwijl de inflatie stabiel is gebleven. Tegelijk moet de sterkte van de euro tegenover de dollar de impact van de stijging van de olieprijzen kunnen afzwakken. "Zo bekeken lijkt de Europese Centrale Bank over weinig manoeuvreerruimte te beschikken om haar monetaire beleid agressief te normaliseren", zegt Robert Smith, die bij Barings Asset Management het fonds Baring German Growth beheert."De bedrijven die we ontmoeten, bevestigen dat hun cliënten vandaag vooral nieuwe investeringen willen doen en hun productiecapaciteit willen opvoeren", zegt Tim Albrecht, een fondsbeheerder van Deutsche Asset Management. Hij stelt ook vast dat het niveau van de dollar nog geen ongerustheid veroorzaakt en dat de sterke euro de groei van de Duitse export sinds 1991 niet heeft gehinderd. "Bovendien geloven we dat de dollar wordt ondersteund door de voortzetting van het verstrakkingsbeleid in de Verenigde Staten." Albrecht verwacht dat de winstgroei van de Duitse bedrijven ook dit jaar uitkomt boven 10 procent. Baring German Growth is het beste fonds dat belegt in Duitse largecaps en beschikbaar is in België. Het product bestaat al bijna twintig jaar. Beheerder Robert Smith zet vooral in op sterk groeiende en financieel gezonde ondernemingen. De portefeuille heeft 82 individuele lijnen, maar is sterk geconcentreerd op tien grote posities, waaronder Siemens, SAP, BASF, Airbus, Allianz, Henkel en Bayer. Ze hebben een gewicht van meer dan 40 procent van de activa. De rest van de portefeuille is voor een derde belegd in bedrijven met een beurskapitalisatie tot 10 miljard euro. "Die ondernemingen vormen de ruggengraat van de Duitse economie. Die groep zit vol bedrijven die alle kwaliteiten hebben die we zoeken." Na het fonds van Barings steken twee producten van Deutsche Asset Management en Fidelity met kop en schouders boven de concurrentie uit. Het team achter het fonds Deutsche Invest German Equities beheert 16 miljard euro. Ook dit fonds belegt een groot deel van de portefeuille in kleine en middelgrote kapitalisaties. "Afhankelijk van de marktomstandigheden, geven we soms de voorkeur aan groeiaandelen en soms aan aandelen die noteren tegen een korting", stelt beheerder Tim Albrecht. Het fonds overweegt sectoren zoals de industrie, de technologie en financials, terwijl het vrij voorzichtig is met de gezondheidszorg, vastgoed en consumptiegoederen. Deutsche Invest German Equities is een van de favoriete fondsen van Barbara Claus, analiste bij Morningstar, om te beleggen in Duitse aandelen. "Het heeft de afgelopen vijftien jaar systematisch beter gepresteerd dan de rest van de markt, hoewel de volatiliteit hoger dan gemiddeld was." Claus staat ook positief tegenover het fonds Fidelity Funds - Germany. "Ook dat fonds presteert ver boven het gemiddelde. Beheerder Christian von Engelbrechten heeft bewezen dat hij beschikt over een grondige kennis van de bedrijven in zijn portefeuille." De beheerders van Fidelity zetten in op kwaliteitsbedrijven met een hoger dan gemiddelde rentabiliteit, en die sterk en structureel groeien. Ook hij heeft veel aandacht voor middelgrote kapitalisaties. De portefeuille is sterk geconcentreerd, met slechts 36 posities. Bijna 60 procent van de activa is belegd in de grootste tien posities. "Ons fonds zal zich heel anders gedragen dan de grote Duitse beursindexen", merkt Von Engelbrechten op. "We hebben een lage turn-over. Ik houd ervan mee te groeien met een bedrijf waarin we beleggen. Zoals met onze belegging in United Internet: dat was een van de eerste bedrijven waarin ik heb belegd, toen ik in 2011 het beheer van het fonds overnam."Hij stelt wel vast dat de prestaties van zijn fonds sinds begin 2017 zijn achtergebleven op zijn belangrijkste concurrenten. "De markt werd vooral ondersteund door aandelen van slechte kwaliteit. Die hebben geprofiteerd van de betere economische context en de hernieuwde risicoappetijt bij beleggers. Maar wij denken niet dat die gesynchroniseerde conjunctuurverbetering op termijn houdbaar is. Binnenkort ligt de focus opnieuw op aandelen met een groei van betere kwaliteit." Tot de favoriete sectoren van Von Engelbrechten behoren de gezondheidszorg (Fresenius en Fresenius Medical Care), de technologie (SAP, Infineon en United Internet) en media (Prosieben). Anders dan veel van zijn collega's blijft de beheerder optimistisch over de vastgoedmarkt. Hij verwacht dat de Duitse huurprijzen snel blijven stijgen, terwijl de leegstand verder daalt en de markt heel gefragmenteerd blijft. In een recent onderzoeksrapport schreef Robert Smith dat de Duitse markt aantrekkelijk gewaardeerd blijft en dat het nog altijd mogelijk is mooie beleggingskansen te vinden, ondanks de koersstijgingen sinds begin 2017. "Wij denken zelfs dat 2018 een nog beter jaar kan worden door het grote begrotingsoverschot. Dat moet de fiscale druk op de Duitse economie kunnen verlagen." Wel wijst hij erop dat de brexit tot een verslechtering van de conjunctuur in 2019 kan leiden. Het wordt dan tijd om het geweer van schouder te veranderen en opnieuw te beleggen in meer defensieve bedrijven. Ook Tim Albrecht is optimistisch. De beurshausse is dan wel gestart in 2009, maar "die stijging was niet uitzonderlijk hoog in vergelijking met andere haussemarkten in het verleden. De koers-winstverhouding van de markt blijft zich in de lijn met de historische niveaus bewegen. Wij denken dat de gunstige economische fundamenten de koersen nog zes à acht kwartalen blijven ondersteunen. De DAX-index kan klimmen tot 14.000 of 15.000 punten." Christian von Engelbrechten is voorzichtiger. Hij heeft gemerkt dat de stijging van de waarderingen niet is gevolgd door een stijging van de winstverwachtingen. "Wij denken dat de markt veel heeft geanticipeerd, vooral in het segment van de cyclische en de exporterende bedrijven. Wij zijn onderwogen in autoproducenten. Die ondernemingen hebben hun productie sneller verhoogd dan de vraag. Ze moeten massaal investeren om hun achterstand in elektrische auto's in te halen. Dat zal ongetwijfeld druk zetten op de marges."