Er is natuurlijk nog goed twee maanden te gaan, maar de Waalse minister van Begroting, Christophe Lacroix (PS), heeft wellicht al de prijs vast van het meest idiote begrotingsvoorstel van 2016. Hij wil bedrijven die te veel werknemers vervangen door machines, extra belasten. Die 'robot-taks' moet er volgens Lacroix komen omdat de sociale kostprijs van automatisering almaar groter wordt en die zo goed als volledig op de hals komt van de overheid. D...

Er is natuurlijk nog goed twee maanden te gaan, maar de Waalse minister van Begroting, Christophe Lacroix (PS), heeft wellicht al de prijs vast van het meest idiote begrotingsvoorstel van 2016. Hij wil bedrijven die te veel werknemers vervangen door machines, extra belasten. Die 'robot-taks' moet er volgens Lacroix komen omdat de sociale kostprijs van automatisering almaar groter wordt en die zo goed als volledig op de hals komt van de overheid. De taks zou bovendien ook de banen van laag opgeleiden en mensen zonder diploma beschermen, omdat bedrijven dan minder in de verleiding komen om te investeren in robots en andere machines.Laat die dekselse technologische vooruitgang nu net de motor zijn achter de enorme groei van onze productiviteit sinds de 19de eeuw. Die productiviteit is de belangrijkste reden dat de lonen hier zo hoog kunnen zijn en we bovendien almaar efficiënter kunnen produceren. Zonder automatisering geen sterke sociale zekerheid. Behalve voor de verbeteringen in de levenstandaard, zorgt automatisering voor steeds veiliger werkvloeren. Een lid van een arbeiderspartij zou beter moeten weten. Automatisering is ook de enige realistische manier om weer aan te knopen met een economische groei van ongeveer 2 procent. Dat is het tempo waarmee we onze gezondheidszorg, sociale zekerheid en pensioenen betaalbaar kunnen houden. Het zorgt voor een weerbare economie die nieuwe en betere manieren kan vinden om kwetsbare werknemers op te vangen. Iemand die zijn werk verliest door automatisering, of gelijk welk andere oorzaak, verdient alle steun van de overheid om dat drama te boven te komen. Uitkeringen, intensieve opleidingen en andere steun kosten echter enorm veel geld. Een robot-taks zal de maatschappij meer kosten dan ze opbrengt. Het is ook een bijzonder kortzichtig voorstel omdat het enkel focust op banen. Op lange termijn kan automatisering enorme maatschappelijke schade veroorzaken, maar niet door jobverlies. De enorme snelheid waarmee spelers nu monopolies kunnen uitbouwen dankzij technologie, zorgt voor veel ongelijkheid. Dat verdient een ernstige discussie en met idiote voorstellen zoals een robottaks verliezen we alleen maar tijd.