Het formulier voor de aangifte van de personenbelasting van het inkomstenjaar 2014 verscheen zopas op de website van federale overheidsdienst Financiën. Het telt liefst 43 codes meer dan dat van vorig jaar, wat het totaal op 772 codes brengt, verspreid over 21 pagina's. Niet dat u al die codes zal moeten invullen, maar wie bijvoorbeeld de leningslasten van een hypothecair woonkrediet fiscaal kan aftrekken, let toch het beste even op zijn tellen.

Dit alles is voor een groot deel te danken aan de zesde staatshervorming. Daardoor werden de gewesten bevoegd om elk op zijn manier de 'woonbonus' toe te kennen. In Vlaanderen is belastingvermindering voor huiseigenaars sedert 1 januari 2015 verminderd. Het Waalse en het Brusselse houden - voorlopig? - vast aan de woonbonus in zijn oude vorm. Maar het betekent ook dat voor de aangifte van de onroerende leningslasten er nu een onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die enkel een eigen woning hebben, en zij die ook een tweede verblijf hebben. Want voor tweede verblijven blijft de federale overheid bevoegd.

De nieuwe belastingaangifte: onmogelijk zonder hulp

De kans wordt er niet kleiner op dat belastingplichtigen met een hypothecaire lening hun belastingbrief verkeerd invullen, met alle gevolgen van dien. Zij riskeren een grote belastingbesparing te mislopen, want de fiscus verbetert een verkeerde belastingaangifte niet automatisch in het voordeel van een belastingplichtige.

Wie zijn aangifte elektronisch indient, zal zien dat de fiscus sommige codes al heeft ingevuld. Dat is bijvoorbeeld het geval voor aftrekbare uitgaven zoals pensioensparen en giften. Voor de aangifte van de aftrekbare leningslasten is dat helaas niet het geval; dat moet de belastingplichtige zelf doen.

Nochtans mag men van een 'doorsnee' belastingplichtige niet verwachten dat hij de kennis heeft om een woonlening perfect aan te geven en te optimaliseren. Er zit dan niks anders op om een specialist in de arm te nemen. Is dat een boekhouder of een fiscalist, dan hoort er boter bij de vis. Gelukkig stellen banken en verzekeringsmaatschappijen hun fiscale software ter beschikking. Zij kunnen u kosteloos helpen. Vraag dit zeker aan uw bankier en/of verzekeringstussenpersoon. Het kan u veel geld besparen.

Het formulier voor de aangifte van de personenbelasting van het inkomstenjaar 2014 verscheen zopas op de website van federale overheidsdienst Financiën. Het telt liefst 43 codes meer dan dat van vorig jaar, wat het totaal op 772 codes brengt, verspreid over 21 pagina's. Niet dat u al die codes zal moeten invullen, maar wie bijvoorbeeld de leningslasten van een hypothecair woonkrediet fiscaal kan aftrekken, let toch het beste even op zijn tellen.Dit alles is voor een groot deel te danken aan de zesde staatshervorming. Daardoor werden de gewesten bevoegd om elk op zijn manier de 'woonbonus' toe te kennen. In Vlaanderen is belastingvermindering voor huiseigenaars sedert 1 januari 2015 verminderd. Het Waalse en het Brusselse houden - voorlopig? - vast aan de woonbonus in zijn oude vorm. Maar het betekent ook dat voor de aangifte van de onroerende leningslasten er nu een onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die enkel een eigen woning hebben, en zij die ook een tweede verblijf hebben. Want voor tweede verblijven blijft de federale overheid bevoegd.De kans wordt er niet kleiner op dat belastingplichtigen met een hypothecaire lening hun belastingbrief verkeerd invullen, met alle gevolgen van dien. Zij riskeren een grote belastingbesparing te mislopen, want de fiscus verbetert een verkeerde belastingaangifte niet automatisch in het voordeel van een belastingplichtige. Wie zijn aangifte elektronisch indient, zal zien dat de fiscus sommige codes al heeft ingevuld. Dat is bijvoorbeeld het geval voor aftrekbare uitgaven zoals pensioensparen en giften. Voor de aangifte van de aftrekbare leningslasten is dat helaas niet het geval; dat moet de belastingplichtige zelf doen. Nochtans mag men van een 'doorsnee' belastingplichtige niet verwachten dat hij de kennis heeft om een woonlening perfect aan te geven en te optimaliseren. Er zit dan niks anders op om een specialist in de arm te nemen. Is dat een boekhouder of een fiscalist, dan hoort er boter bij de vis. Gelukkig stellen banken en verzekeringsmaatschappijen hun fiscale software ter beschikking. Zij kunnen u kosteloos helpen. Vraag dit zeker aan uw bankier en/of verzekeringstussenpersoon. Het kan u veel geld besparen.