De federale regering bereikte met de gewesten een voorlopig akkoord over de fiscale regularisatie. Berouwvolle fiscale zondaars kunnen alsnog hun verschuldigde belasting betalen, naast een boete, om andere sancties vermijden. Het akkoord is niet duurzaam. De regularisatie over de federale belastingen is permanent, terwijl de gewesten de termijn bepalen over de duur van de regeling.
...

De federale regering bereikte met de gewesten een voorlopig akkoord over de fiscale regularisatie. Berouwvolle fiscale zondaars kunnen alsnog hun verschuldigde belasting betalen, naast een boete, om andere sancties vermijden. Het akkoord is niet duurzaam. De regularisatie over de federale belastingen is permanent, terwijl de gewesten de termijn bepalen over de duur van de regeling.In de praktijk wordt bijna elk regularisatiedossier besmet met ontdoken erfenisrechten, een gewestbevoegdheid. Zwarte fortuinen duiken dikwijls op na het overlijden van de fiscale boosdoener, die zwarte inkomsten op een buitenlandse rekening of onder zijn bed heeft verstopt. Zijn erven willen van dat gesjoemel af en vragen een akkoord met de fiscus. De gewesten moeten akkoord gaan met die regeling.Het is goed dat de nieuwe regularisatieronde dus zal gebeuren binnen een vooraf bepaald en afdwingbaar kader op regionaal en federaal niveau. Boven de regeling hangt echter een regionaal zwaard van Damocles. Guy Vanhengel (Open Vld), minister van Begroting van het Brussels Gewest, was vorige week al kritisch over het akkoord. Hij zal de fiscale regularisatie ondermijnen als het hem uitkomt. Ook riskant is de situatie dat de PS de federale regering onder druk kan zetten met het dreigement de regeling stop te zetten. Niet onterecht noemt professor Michel Maus (VUB) het tijdelijke karakter van de fiscale regularisatie "juridische en politieke bullshit".Dit is een gevolg van de kaduke fiscale bevoegdheidsverdeling in ons land. Men kan een stap terug doen en fiscale bevoegdheden van de gewesten afnemen. Zo'n federale recuperatie is waarschijnlijk politiek onhaalbaar. Een doorgedreven staatshervorming kan de fiscale puntjes terug op de i zetten. Dat kan bijvoorbeeld als de gewesten volledig autonoom worden voor de omkadering en de uitvoering van het fiscale apparaat. Zij innen dan alle belastingen en storten de vooraf bepaalde dotaties door aan de gewesten. Het gesteggel rond de fiscale regularisatie bewijst de noodzaak van een zevende staatshervorming.