Stel, u hebt een carrière lang gewerkt. U leeft onder uw stand om geregeld een restant van u zwaar belaste arbeidsinkomen opzij te kunnen zetten, om uw levensstandaard op uw oude dag te beschermen, of om uw kinderen te helpen. U belegt in beursgenoteerde aandelen om het rendement van uw vermogen wat op te krikken, met alle bijbehorende risico's. Soms duurt het jaren om de verliezen te recupereren die een beurscrash in de portefeuille heeft geslagen. U draagt de jongste jaren meer dan uw steentje bij aan de sanering van de overheidsfinanciën via een fikse verhoging van de roerende voorheffing en de beurstaksen.
...