Daarom pleit de sp.a voor een maximumfactuur. Véronique De Schaepmeester, de gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo), nuanceert de prijsverschillen en roept op tot een sereen debat.
...

Daarom pleit de sp.a voor een maximumfactuur. Véronique De Schaepmeester, de gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo), nuanceert de prijsverschillen en roept op tot een sereen debat.VERONIQUE DE SCHAEPMEESTER. "Om te beginnen zijn er de stijgende kosten van levensonderhoud. Die hebben een impact op het materiaal dat we gebruiken en op de grondstoffen waarmee we onze maaltijden bereiden. Ook gronden en vastgoed worden duurder en er is wat overregulering in het milieubeheer. Het is logisch dat de uitbaters die stijgingen doorrekenen. "Daar komt bij dat de financiering vanuit de overheid de jongste jaren moeilijker gaat. Het forfait voor het zorgpersoneel volstaat niet meer om de toegenomen zorgbehoeften te dekken. Rusthuizen nemen wel bijkomend zorgpersoneel aan, maar ze kunnen dat niet volledig financieren met het forfait. "We weten dat minister Jo Vandeurzen (CD&V) werkt aan de gelijkschakeling van de financiering van bedden in rustoorden voor bejaarden (ROB) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT). Dat onderscheid dateert van 1978, maar nu pas probeert de overheid die financiering volgens het aantal toegekende bedden te vervangen door een financiering volgens de zwaarte van de zorg en op basis van de reële zorgbehoeften." DE SCHAEPMEESTER. "We wijzen erop dat de verschillen tussen aanbieders uit de publieke of de commerciële sector geen kwestie van winstbejag zijn. HIVA-onderzoekers Jozef Pacolet en Annelies De Coninck stelden in een studie uit 2015 vast dat een Vlaamse gemeente gemiddeld 12,9 euro oplegt bij de dagprijs van zijn eigen woon-zorgcentra. Als je dat verrekent in de vergelijking, zie je dat de gemiddelde prijs voor openbare woon-zorgcentra 185 euro per maand duurder is dan het gemiddelde in de private voorzieningen. "Iedereen moet gelijk behandeld worden. Bovendien zijn sommige prijsverschillen perfect te verantwoorden. In de nieuwere zorgcentra zijn de dagprijzen hoger omdat er andere infrastructuurnormen gelden. De oudere voorzieningen voldoen vaak nog niet aan de jongste infrastructuurnormen." DE SCHAEPMEESTER. "Er zijn andere manieren om de financiering te verbeteren. Een maximumfactuur lijkt misschien betaalbaar voor de bewoner, maar dat komt omdat de rekening wordt doorgeschoven naar de overheid - de belastingbetaler dus. "De drie zorgkoepels werken samen voorstellen uit. Zo vinden we bij Vlozo dat je een aantal handelingen van het verplegend personeel kunt uitbesteden aan zorgkundigen en logistieke medewerkers. Zo kun je de bewoners tegemoetkomen in hun wens om de woon- en levenscomponent op te waarderen en tegelijk meer handen voor dezelfde prijs in dienst houden."