Om de negatieve effecten van de groeiende vloot salariswagens aan te pakken, werkt de regering-Michel al een jaar aan een mobiliteitsbudget.
...

Om de negatieve effecten van de groeiende vloot salariswagens aan te pakken, werkt de regering-Michel al een jaar aan een mobiliteitsbudget. Op basis van een voorstel van de hr-dienstverlener SD Worx werd in het voorjaar een complex systeem uitgewerkt waarmee werknemers hun salariswagen kunnen inruilen voor cash. Aan het begin van de zomervakantie bereikte de regering een akkoord over het principe 'cash for cars'. De mobiliteitsvergoeding zou budgetneutraal zijn en fiscaal even voordelig als de vermaledijde salariswagen. Begin volgend jaar moest het systeem in werking treden.Maar de Raad van State is kritisch voor het wetsontwerp, en dus lijken we weer vertrokken voor een rondje politiek armworstelen. In de sector was niemand verrast over de kritiek van de Raad van State. Heel wat van zijn bedenkingen zijn al meermaals geformuleerd. Het rechtscollege valt over de ongelijke behandeling van loontrekkenden met en zonder mobiliteitsvergoeding. Of de regering het wetsontwerp fundamenteel zal bijsturen, is nog niet duidelijk. Wel helder is dat de regeling zoals die vandaag op tafel ligt geen oplossing is voor het mobiliteitsprobleem. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat maar een klein percentage van de salariswagengebruikers zal kiezen voor een cashvergoeding. En zij die het wel doen, zullen het geld gebruiken om een wagen te kopen of te leasen. Wie denkt met deze regeling milieu- of mobiliteitsvoordelen te boeken, dwaalt. Alleen CEO's van autosupermarktketens applaudisseren voor deze regeling.De fundamentele bestaansreden van de salariswagen - en de olifant in de kamer - zijn de hoge loonkosten. Werknemers krijgen fiscaalvriendelijke snoepjes voorgeschoteld in de vorm van auto's, tankkaarten en ecocheques omdat een opslag in cash onbetaalbaar is. De beleidsmakers die dat complexe probleem aanpakken zonder de boel nog ingewikkelder te maken, verdienen applaus vanop alle banken.