Graydon nam - via de zogenaamde betaalindex - het betaalgedrag tussen bedrijven onderling onder de loep. Daaruit blijkt dat de betaalkwaliteit in ons land zowel na het derde als na het vierde kwartaal van vorig jaar verbeterd is. Met een score boven 102 belandt de betaalkwaliteit op het hoogste peil sinds begin 2010.

Minder wanbetalingen

Graydon berekende dat 65,75 procent van de B2B- facturen voor afgesproken vervaldatum betaald werd, en dat het aantal wanbetalingen is afgenomen tot 9,87 procent van het totaal aantal facturen. Een factuur die meer dan 90 dagen na vervaldatum of niet betaald werd, wordt beschouwd als een wanbetaling.

Federale overheid

Behalve van het bedrijfsleven stelt Graydon ook een beter betaalgedrag van de federale overheid vast. De federale overheid is er namelijk in geslaagd in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2013 85 procent van de facturen binnen de afgesproken termijn te betalen. Slechts 1 procent wordt meer dan 90 dagen na vervaldatum betaald. Een positief rapport voor de overheid, met uitzondering van de FOD (federale overheidsdienst) Buitenlandse Zaken en Justitie.

Buitenlandse Zaken en Justitie zijn slechte betalers

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt slechts 31 procent van de door het Belgische bedrijfsleven aan het ministerie gerichte facturen correct betaald. 12 procent wordt tussen 1 en 30 dagen na vervaldatum betaald. Dan blijft er 27 procent van de facturen tussen de 31 en 60 dagen na vervaldatum, 26 procent tussen de 61 en de 90 dagen, en 4 procent zelfs meer dan 90 dagen na vervaldatum onbetaald liggen.

Bij het ministerie van Justitie werd het afgelopen kwartaal 42 procent van de facturen correct betaald, 17 procent tussen 1 en 30 dagen na vervaldag, 16 procent tussen de 31 en 60 dagen, en 10 procent tussen de 61 en 90 dagen na vervaldag. In maar liefst 15 procent van de gevallen blijkt de FOD Justitie een wanbetaler, die de facturen langer dan 90 dagen laat liggen. (BO)

Graydon nam - via de zogenaamde betaalindex - het betaalgedrag tussen bedrijven onderling onder de loep. Daaruit blijkt dat de betaalkwaliteit in ons land zowel na het derde als na het vierde kwartaal van vorig jaar verbeterd is. Met een score boven 102 belandt de betaalkwaliteit op het hoogste peil sinds begin 2010.Minder wanbetalingenGraydon berekende dat 65,75 procent van de B2B- facturen voor afgesproken vervaldatum betaald werd, en dat het aantal wanbetalingen is afgenomen tot 9,87 procent van het totaal aantal facturen. Een factuur die meer dan 90 dagen na vervaldatum of niet betaald werd, wordt beschouwd als een wanbetaling. Federale overheidBehalve van het bedrijfsleven stelt Graydon ook een beter betaalgedrag van de federale overheid vast. De federale overheid is er namelijk in geslaagd in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2013 85 procent van de facturen binnen de afgesproken termijn te betalen. Slechts 1 procent wordt meer dan 90 dagen na vervaldatum betaald. Een positief rapport voor de overheid, met uitzondering van de FOD (federale overheidsdienst) Buitenlandse Zaken en Justitie.Buitenlandse Zaken en Justitie zijn slechte betalersBij het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt slechts 31 procent van de door het Belgische bedrijfsleven aan het ministerie gerichte facturen correct betaald. 12 procent wordt tussen 1 en 30 dagen na vervaldatum betaald. Dan blijft er 27 procent van de facturen tussen de 31 en 60 dagen na vervaldatum, 26 procent tussen de 61 en de 90 dagen, en 4 procent zelfs meer dan 90 dagen na vervaldatum onbetaald liggen. Bij het ministerie van Justitie werd het afgelopen kwartaal 42 procent van de facturen correct betaald, 17 procent tussen 1 en 30 dagen na vervaldag, 16 procent tussen de 31 en 60 dagen, en 10 procent tussen de 61 en 90 dagen na vervaldag. In maar liefst 15 procent van de gevallen blijkt de FOD Justitie een wanbetaler, die de facturen langer dan 90 dagen laat liggen. (BO)