"De facto zijn deze belastingen al geregionaliseerd. De gemeenschappen krijgen meer dan de helft van de inkomsten, terwijl de federale schatkist genoegen moet nemen met de rest," zegt Lejeune.

Tijdens de regeringsonderhandelingen laait de discussie over fiscale autonomie fel op. Terwijl de Vlamingen voor eigen bevoegdheden in de personenbelasting pleiten, stellen de Franstaligen een overheveling van btw en accijnzen naar de regio's voor.

Lejeune: "De btw is echter een Europese belasting bij uitstek. Je kunt geen afwijkende heffingsregels invoeren of geregionaliseerde btw-tarieven. Dat zou de zaak ook compliceren. De oplossing ligt dus in een aanpassing van de transfers. België verdeelt de ontvangsten onder de deelstaten (12,3 miljard euro), de sociale zekerheid (9,7 miljard euro), de Europese Unie (459 miljoen euro), de politie (190 miljoen euro) en de CREG (11,6 miljoen euro). Het saldo van 0,8 miljard euro (3,4 %) blijft in de federale schatkist."

Vijftig jaar na de invoering in Europa is de btw aan hervorming toe. Uit vergelijkend onderzoek van PwC blijkt dat de beste resultaten behaald worden met een hoge registratiedrempel, één laag standaardtarief en een intensief gebruik van informatica. Lejeune: "Een andere voorwaarde is het belasten van alle goederen en diensten binnen het systeem. Als sociale correctie kun je dan toelagen geven aan de lagere inkomensklassen. Zo verminderen de verwerkingskosten voor de ondernemingen."

E.P.

"De facto zijn deze belastingen al geregionaliseerd. De gemeenschappen krijgen meer dan de helft van de inkomsten, terwijl de federale schatkist genoegen moet nemen met de rest," zegt Lejeune.Tijdens de regeringsonderhandelingen laait de discussie over fiscale autonomie fel op. Terwijl de Vlamingen voor eigen bevoegdheden in de personenbelasting pleiten, stellen de Franstaligen een overheveling van btw en accijnzen naar de regio's voor. Lejeune: "De btw is echter een Europese belasting bij uitstek. Je kunt geen afwijkende heffingsregels invoeren of geregionaliseerde btw-tarieven. Dat zou de zaak ook compliceren. De oplossing ligt dus in een aanpassing van de transfers. België verdeelt de ontvangsten onder de deelstaten (12,3 miljard euro), de sociale zekerheid (9,7 miljard euro), de Europese Unie (459 miljoen euro), de politie (190 miljoen euro) en de CREG (11,6 miljoen euro). Het saldo van 0,8 miljard euro (3,4 %) blijft in de federale schatkist." Vijftig jaar na de invoering in Europa is de btw aan hervorming toe. Uit vergelijkend onderzoek van PwC blijkt dat de beste resultaten behaald worden met een hoge registratiedrempel, één laag standaardtarief en een intensief gebruik van informatica. Lejeune: "Een andere voorwaarde is het belasten van alle goederen en diensten binnen het systeem. Als sociale correctie kun je dan toelagen geven aan de lagere inkomensklassen. Zo verminderen de verwerkingskosten voor de ondernemingen." E.P.