De Britse minister van Financiën George Osborne rekent erop dat een recessie vermeden kan worden dankzij een toename van het bbp in het eerste kwartaal 2012.

In november ging de Britse regering nog uit van een groeipercentage met 0,7 procent in 2012 tegenover 0,8 procent vandaag. Voor 2013 verwachten de Britten een economische groei van 2 procent.

Aangevuurd door recessievrees maakte minister Osborne woensdag bij de voorstelling van de begroting een en ander duidelijk over hoe het Britse liberaal-conservatieve beleid er in de toekomst uit zal zien.

De voornaamste maatregelen

- Vanaf april 2013 daalt de maximumaanslag op de hoogste inkomens van 50 naar 45 procent. Volgens Osborne worden de werkende gezinnen daarmee beloond, terwijl de vrijstelling voor de lage inkomens wordt verhoogd van 8.000 naar 9.205 pond (ongeveer 11.000 euro). Omgerekend zullen 300.000 personen met een jaarinkomen boven de 150.000 pond (180.000 euro) genieten van de verlaagde aanslagvoet van 45 procent. Labour had voor de verkiezingsnederlaag in 2010 de hoogste belastingvoet van 40 op 50 procent gebracht.

- De vennootschapsbelasting zakt van 26 naar 24 procent, en in 2014 naar 22 procent.

- Aanpassing van registratierechten op vastgoed. 7 procent bij de aankoop van vastgoed (stamp duty rate) met een waarde van meer dan 2 miljoen pond voor particulieren, en 15 procent als het vastgoed wordt aangekocht door ondernemingen.

- Snoeien in de kinderbijslag voor families waar tenminste één ouder 50.000 pond verdient. Kinderbijslag wordt geschrapt als tenminste één ouder 60.000 pond verdient.

- Pakje sigaretten wordt 37 pence duurder.

- Brandstofaccijnzen gaan omhoog, wat overeenstemt met 3 pence per liter.

- Pensioenleeftijd wordt herzien in verhouding tot de levensverwachting.

Als de Britse troepen zich bovendien zouden terugtrekken uit Afghanistan kan er aanvullend voor 2,4 miljard pond (2,9 miljard euro) worden bespaard, liet Osborne woensdag verstaan.

Begrotingstekort

Voor het volgende begrotingsjaar wil de regering het tekort terugdringen tot 7,6 procent van het bbp tegenover ruim 8 procent in het lopende jaar. Ook de werkloosheidsgraad moet een tik naar onderen krijgen na een opstoot van 8,7 procent. (BBC/BO)

De Britse minister van Financiën George Osborne rekent erop dat een recessie vermeden kan worden dankzij een toename van het bbp in het eerste kwartaal 2012. In november ging de Britse regering nog uit van een groeipercentage met 0,7 procent in 2012 tegenover 0,8 procent vandaag. Voor 2013 verwachten de Britten een economische groei van 2 procent. Aangevuurd door recessievrees maakte minister Osborne woensdag bij de voorstelling van de begroting een en ander duidelijk over hoe het Britse liberaal-conservatieve beleid er in de toekomst uit zal zien.De voornaamste maatregelen - Vanaf april 2013 daalt de maximumaanslag op de hoogste inkomens van 50 naar 45 procent. Volgens Osborne worden de werkende gezinnen daarmee beloond, terwijl de vrijstelling voor de lage inkomens wordt verhoogd van 8.000 naar 9.205 pond (ongeveer 11.000 euro). Omgerekend zullen 300.000 personen met een jaarinkomen boven de 150.000 pond (180.000 euro) genieten van de verlaagde aanslagvoet van 45 procent. Labour had voor de verkiezingsnederlaag in 2010 de hoogste belastingvoet van 40 op 50 procent gebracht. - De vennootschapsbelasting zakt van 26 naar 24 procent, en in 2014 naar 22 procent. - Aanpassing van registratierechten op vastgoed. 7 procent bij de aankoop van vastgoed (stamp duty rate) met een waarde van meer dan 2 miljoen pond voor particulieren, en 15 procent als het vastgoed wordt aangekocht door ondernemingen.- Snoeien in de kinderbijslag voor families waar tenminste één ouder 50.000 pond verdient. Kinderbijslag wordt geschrapt als tenminste één ouder 60.000 pond verdient.- Pakje sigaretten wordt 37 pence duurder.- Brandstofaccijnzen gaan omhoog, wat overeenstemt met 3 pence per liter.- Pensioenleeftijd wordt herzien in verhouding tot de levensverwachting.Als de Britse troepen zich bovendien zouden terugtrekken uit Afghanistan kan er aanvullend voor 2,4 miljard pond (2,9 miljard euro) worden bespaard, liet Osborne woensdag verstaan.BegrotingstekortVoor het volgende begrotingsjaar wil de regering het tekort terugdringen tot 7,6 procent van het bbp tegenover ruim 8 procent in het lopende jaar. Ook de werkloosheidsgraad moet een tik naar onderen krijgen na een opstoot van 8,7 procent. (BBC/BO)