In 2019 werd er een kleine 9 miljoen euro aan slapende tegoeden terugbetaald aan de rechthebbenden.

Slapende tegoeden omvatten bankrekeningen of kluizen waarmee al minstens vijf jaar niets is gebeurd. Het kan bijvoorbeeld gaan om rekeningen die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht. Slapende tegoeden kunnen ook verzekeringsovereenkomsten zijn, waarbij er geen tussenkomst van de begunstigde was binnen de zes maanden nadat de verzekeringsonderneming vernam dat het risico zich voordeed.

De fiscus beheert het geld in zijn Deposito- en Consignatiekas. Als na dertig jaar niemand zich meldt, vloeit het naar de staatskas.

Via het portaal MyMinfin kunnen particulieren opzoeken of ze een tegoed op hun naam hebben staan. Een schriftelijke aanvraag indienen voor een opzoeking in de registers slapende rekeningen kan ook, wat vorig jaar 2.618 keer gebeurde. In 1.304 dossiers werd het slapende tegoed terugbetaald aan de rechthebbenden. Daarnaast waren er 854 aanvragen negatief, werden 160 dossiers afgesloten zonder gevolg en zijn 300 dossiers nog hangende.

In 2019 werd er een kleine 9 miljoen euro aan slapende tegoeden terugbetaald aan de rechthebbenden.Slapende tegoeden omvatten bankrekeningen of kluizen waarmee al minstens vijf jaar niets is gebeurd. Het kan bijvoorbeeld gaan om rekeningen die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht. Slapende tegoeden kunnen ook verzekeringsovereenkomsten zijn, waarbij er geen tussenkomst van de begunstigde was binnen de zes maanden nadat de verzekeringsonderneming vernam dat het risico zich voordeed. De fiscus beheert het geld in zijn Deposito- en Consignatiekas. Als na dertig jaar niemand zich meldt, vloeit het naar de staatskas. Via het portaal MyMinfin kunnen particulieren opzoeken of ze een tegoed op hun naam hebben staan. Een schriftelijke aanvraag indienen voor een opzoeking in de registers slapende rekeningen kan ook, wat vorig jaar 2.618 keer gebeurde. In 1.304 dossiers werd het slapende tegoed terugbetaald aan de rechthebbenden. Daarnaast waren er 854 aanvragen negatief, werden 160 dossiers afgesloten zonder gevolg en zijn 300 dossiers nog hangende.